Co je možné si v knihovně půjčit

Knihy

Většinu knih si mohou zájemci vypůjčit ke studiu a čtení domů, tzn. absenčně.

Naučná literatura

Naučná literatura je k dispozici v půjčovně pro dospělé, v dětském oddělení a v pobočce Severní Město. Je řazena podle mezinárodního desetinného třídění (MDT).

Beletrie

Beletrie je k dispozici v půjčovně pro dospělé, v dětském oddělení a v pobočce Severní Město. Je řazena podle příjmení autora abecedně. Některé žánry jsou řazeny ve výběrových regálech. Beletrie v oddělení pro děti a mládež je řazena podle věku a žánru.

Cizojazyčná literatura

Cizojazyčná literatura je k dispozici v půjčovně pro dospělé, v dětském oddělení a v pobočce Severní Město. Je řazena podle jazyka dokumentu a podle příjmení autora abecedně.

Knihy v Braillově písmu

Knihy v Braillově písmu jsou k dispozici v oddělení pro dospělé čtenáře a v dětském oddělení.

Knihy určené k prezenčnímu studiu v půjčovně (studovně)

Knihy určené k prezenčnímu studiu jsou ty, které se domů nepůjčují

  • vybraná příručková literatura (slovníky, encyklopedie apod.)
  • unikátní regionální literatura

Mapy a průvodce

Mapy a průvodce jsou k dispozici v půjčovně pro dospělé, v dětském oddělení a v pobočce Severní Město.

Noviny a časopisy

  • časopisy (kromě posledních čísel) je možné vypůjčit si domů
  • denní tisk a poslední čísla časopisů jsou určeny k prezenčnímu studiu v čítárně

Přehled periodik v Knihovně města Mladá Boleslav

Zvukové knihy na CD

Zvukové knihy jsou k dispozici v půjčovně pro dospělé, v dětském oddělení a v pobočce Severní Město, je možné si je vypůjčit domů.

Zvukový záznam je knihovna oprávněna půjčit absenčně až po uplynutí 9 měsíců od jeho vydání (dle ustanovení kolektivní licenční smlouvy mezi Národní knihovnou ČR a kolektivními správci autorských práv).

DVD

DVD s českými filmy a pohádkami je možné si vypůjčit v půjčovně pro dospělé a v pobočce Severní město. Výpůjční doba DVD je jeden týden.

Přehled filmů na DVD

Zvukové knihy vydané Tiskárnou a knihovnou K. E. Macana

Zvukové záznamy filmů ve formátu MP3

Přehled zvukových záznamů filmů ve formátu MP3

Stolní společenské hry

Hry je možné si zapůjčit v dětském oddělení Knihovny města Mladá Boleslav na dobu 6 týdnů bez možnosti prodloužení. Pravidla pro půjčování společenských her.   

Tematické kufříky

Tematické kufříky obsahující knihy a ostatní dokumenty k vybranému tématu (hry, hračky a další související média) je možné si zapůjčit na dobu 6 týdnů bez možnosti prodloužení. Kufříky jsou k dispozici v dětském oddělení Knihovny města Mladá Boleslav. Využijte kufříky pro společné rodinné čtení, poznávání a zábavu! Pravidla pro půjčování společenských her.

Hračky

Hračky, které rozvíjí fantazii, tvořivost, zručnost, napomáhají k rozlišování barev a tvarů, procvičují přesnost, jemnou motoriku, zlepšují postřeh, logické myšlení, smysly, jazykové dovednosti, hudební sluch, prožívání a emoce je možné si zapůjčit na dobu 6 týdnů bez možnosti prodloužení. Hračky jsou k dispozici v dětském oddělení Knihovny města Mladá Boleslav. Využijte hračky pro společně strávený čas a společnou zábavu! Pravidla pro půjčování společenských her.

E-knihy

Registrovaný čtenář si může půjčovat e-knihy ze současné produkce českých nakladatelů on-line. Propojením s portálem Palmknihy.cz jsou k zapůjčení stovky titulů e-knih včetně novinek E-knihy jsou dostupné z katalogu knihovny. Pravidla pro půjčování eKnih.   

E-Audio

Registrovaný čtenář si může půjčovat audioknihy z  on-line katalogu knihovny. Propojením s portálem Palmknihy.cz jsou k zapůjčení stovky titulů audioknih včetně novinek. Pravidla pro půjčování eAudio online.

Brýle

Pro případ, kdy si čtenář zapomene doma své brýle, jsou k dispozici v půjčovně pro dospělé  a v pobočce Severní Město. Brýle se nepůjčují domů.