Bookstart – S knížkou do života

Projekt Bookstart – S knížkou do života funguje již od roku 1992 ve Velké Británii, kde se nacházejí jeho prvopočátky a do dnešních dnů se do tohoto projektu zapojilo více než 20 zemí napříč všemi kontinenty. V zahraničí je o projekt neskutečný zájem a vykazuje velké úspěchy. Projekt je zaměřený na vzdělávací, sociální, citový, kulturní a kreativní rozvoj dítěte v rodině od jeho narození.

V roce 2018 byla do projektu zapojena i Česká republika. Hlavním, a pro českou společnost nesmírně důležitým, cílem je rozvíjení čtenářské gramotnosti již u nejmenších dětí, podpora čtenářství a verbálních schopností dětí, podpora jejich imaginace a vytváření pozitivního vztahu ke knize. Prvním krokem k úspěchu je pochopení významu čtenářských dovedností pro vývin dítěte a následný rozvoj ze strany rodičů.

Knihovna města Mladá Boleslav se do projektu zapojila začátkem roku 2020. Díky finanční podpoře Statutárního města Mladá Boleslav a finanční podpoře firmy ŠKO-ENERGO bylo možné zakoupit do půjčovny pro děti nejen řadu hraček a didaktických pomůcek, ale také rozšířit knihovní fond a zakoupit nový, veselý nábytek.  Knihovna pořádá v rámci projektu S knížkou do života setkání pro nejmenší děti od 0 do 3 let a jejich rodiče, při kterých je rodičům doporučovaná kvalitní dětská literatura, vysvětlovaná důležitost četby a společně strávených chvil u knihy nebo jsou dávány rady a tipy na práci s dětskou literaturou zábavnou formou. Zároveň knihovna pořádá setkání v dětském oddělení pro děti od 3 do 6 let a jejich rodiče v rámci Klubu Knihovníček a v pobočce Severní Město v rámci Klubíku Pastelka, a to jednou měsíčně. Knihovna dále pořádá semináře pro rodiče zaměřené na zdravý rozvoj dětí.

SKIP, organizátor projektu Bookstart, vydal základní desatero cesty ke čtení:

  • Povídejte si se svými dětmi.
  • Čtěte svým dětem.
  • Umožněte, aby děti viděly číst vás.
  • Požádejte starší děti, aby četly mladším.
  • Choďte společně do knihovny.
  • Navštěvujte společně knihkupectví. Kupujte dětem knihy jako dárek.
  • Dávejte svým dětem knížky o tom, co je speciálně zajímá.
  • Mějte doma všude knihy, časopisy a noviny.
  • Říkejte si říkadla a básničky nebo zpívejte písničky.
  • Vyprávějte příběhy o své rodině a příběhy, které jste měli rádi jako děti.

VÍCE O PROJEKTU

Aktivity v KMMB

Webové stránky projektu (sknizkoudozivota.cz)

Facebook