Jak se stát čtenářem v době pandemie

Chcete si půjčovat knihy a nejste čtenářem naší knihovny? Můžete se registrovat z pohodlí svého domova díky službě předregistrace online.

→ v online knihovním systému klikněte na PŘIHLÁSIT SE

→ klikněte na NEMÁM REGISTRACI

→ klikněte na PŘEDREGISTRACE

→ vyplňte všechny Vaše údaje a klikněte na OK

→ během dvou pracovních dnů obdržíte z knihovny email s pokyny k dokončení registrace s upozorněním, že při podpisu přihlášky je žadatel nebo zákonný zástupce žadatele mladšího 15 let povinen prokázat se platným osobním dokladem totožnosti. Lze provést samostatně nebo při prvním vyzvednutí knih.

→ pro dokončení registrace je nutné uhradit registrační poplatek dle platného ceníku

→ aktuálně jsou dostupné všechny služby, půjčování a vracení knih, půjčování e-knih i pobytové služby. V současné době není nutné dodržovat žádná zvláštní opatření proti šíření covid 19.

→ zasláním předregistrace potvrzujete, že jste se seznámili s Knihovním řádem a budete ho dodržovat

→ předregistrace je platná 14 kalendářních dní, poté bude ze systému smazána