Služby pro handicapované

Cílem Knihovny města Mladá Boleslav je, aby se každý uživatel knihovny bez ohledu na své znevýhodnění mohl v knihovně bez problémů pohybovat, s kýmkoli se domluvit  a využívat maximum nabízených služeb.

Ústřední budova Knihovny města Mladá Boleslav

Vstup a doprava

Ústřední budova Knihovny města Mladá Boleslav (V. Klementa 1229) je bezbariérová, vstup je umožněn hlavním vchodem. Komunikace v okolí budovy je tvořena kvalitní dlažbou v podélném sklonu (4-6%). Před vstupem je krátký nájezd z dlažby (sklon až 10%, délka 100 cm). Nad vchodem do budovy je umístěn signální majáček navigující nevidomé do knihovny hlasem. Před budovou knihovny je placené parkoviště s 2 vyhrazenými parkovacími místy.

Do knihovny se lze dopravit i městskou veřejnou dopravou. Ze zastávky Na Výstavišti ( autobus: B, C, 20, 30, 31, 32, 33, 40, 41, 42, 50, 60, 61, 70, 71, 72, 73, 80 ; směr cesty: ulicí V. Klementa kolem budovy České pojišťovny ke knihovně). Ze zástavky Pod nemocnicí  (autobus: A, B, 40 ; směr cesty: ulicí V. Klementa kolem nemocnice k budově České pojišťovny a knihovny). Ze zástavky Václava Klementa (autobus: B, C, 20, 30, 31, 40, 41, 42, 50, 60, 70, 71, 72 ; směr cesty: přes křižovatku u Bondy centra ulicí V. Klementa kolem nemocnice k budově České pojišťovny a knihovny).

Interiér

Ústřední knihovna je patrová. V přízemí je čítárna denního tisku, šatna a vstup do oddělení pro děti. Ve druhém patře je oddělení pro dospělé čtenáře, studovna, čítárna a zvuková knihovna pro lidi se zrakovým postižením. Ve třetím patře je zasedací místnost knihovny pro pořádání kulturních akcí. Bezbariérové WC se nachází v přízemí budovy.

Oddělení pro děti (půjčovna): Vstup do půjčovny pro děti je umožněn přes elektronický bezpečnostní rám (šířka 90 cm). Výpůjční pult (výška 76 cm) se nachází hned u vstupu. K dispozici jsou PC stoly ( podjezd výška 62 cm, šířka 69 cm). Manipulační prostor mezi regály je dostatečný.

Oddělení pro dospělé (půjčovna): Vstup do půjčovny pro dospělé čtenáře je umožněn přes elektronický bezpečnostní rám (šířka 90 cm). Výpůjční pult (výška 76 cm) se nachází hned u vstupu. K dispozici jsou PC stoly (podjezd výška 62 cm, šířka 74 cm) a stoly na čtení (podjezd výška  70 cm, šířka 56 cm. Manipulační prostor mezi regály je dostatečný.

Výtah

Pohyb po knihovně je zajištěn osobním  výtahem. Manipulační prostor před výtahem je dostatečný.  Dveře výtahu se otevírají a zavírají automaticky, dveře jsou široké 80 cm, kabina má šířku 105 cm a hloubku 198 cm. Kabina je vybavena madlem a sklopným sedátkem. Ovladače jsou umístěny v kabině max. ve výšce 119 cm, na  nástupních místech ve výšce max. 114 cm, a jsou opatřeny nápisy v Braillově písmu. Výtah je vybaven displejem a akustickou signalizací.

Pobočka Severní Město

Pobočka Knihovny města Mladá Boleslav Severní Město (17. listopadu 1325) je umístěna v přízemí budovy 9. ZŠ (Pastelka).


Pomůcky

♦ Všichni ti, kteří již dobře nevidí na tištěný text a zapomněli si doma své brýle, si mohou v každé půjčovně v hlavní budově i v pobočce  půjčit zdarma brýle na čtení. K dispozici jsou čtecí brýle od 1 do 3 dioptrií.

♦ Automatické otevírání hlavních dveří budovy knihovny, ale i do prostoru půjčovny pro dospělé i půjčovny pro děti jsou velice vítaným pomocníkem zejména pro vozíčkáře, osoby, které se pohybují s berlemi, pro seniory apod..

♦ Výtah je přizpůsoben osobám se specifickými potřebami, jeho dveře se otvírají automaticky, je vybaven nápisy v Braillově písmu a akustickou signalizací.

♦ V půjčovně pro dospělé čtenáře jsou k dispozici sklopné desky umožňující nastavení textu do polohy pohodlné ke čtení. Komfort při čtení je zajištěn variabilitou nastavení sklonu desky, dostatečnou stabilitou a zarážkou pro text položený na ploše desky.

♦ V čítárně oddělení pro dospělé čtenáře je k dispozici stolní kamerová lupa, která snímá předlohu na pohyblivém čtecím stolku a její zvětšený obraz promítá na monitoru. Čtení usnadňují také další funkce, jako kontrastní barevné zobrazení, vodicí linky či režim náhledu. Lupa je vybavena také hlasovým výstupem, který převede tištěný text do hlasové podoby. Kamerová lupa byla pořízena za finanční podpory Ministerstva kultury ČR.

♦ Registrovaným uživatelům knihovny nabízíme službu Donáška do domu.

♦ V půjčovně pro dospělé čtenáře a v pobočce Severní Město je všem uživatelům se zrakovým postižením k dispozici ozvučený portál FriendlyVox.