Jak se stát čtenářem

Registrace

Registrace čtenářů a realizace výpůjček probíhá u pultu v jednotlivých půjčovnách.

 • potřebujete platný občanský průkaz nebo pas a finance na zaplacení ročního registračního poplatku (ceník)
 • získáváte čtenářský průkaz, kterým se prokazujete při požadavcích na služby knihovny (průkaz je nepřenosný na jinou osobu)
 • s dítětem mladším patnácti let přijde poprvé do knihovny rodič podepsat přihlášku; do přihlášky dítěte se uvádí e-mailová adresa a telefon rodiče, knihovna v případě potřeby komunikuje přímo s rodičem
 • čtenářský průkaz vystavený Knihovnou města Mladá Boleslav platí v obou půjčovnách (pro dospělé i pro děti) v hlavní budově knihovny, ale také v pobočce Severní Město.
 • po zaplacení poplatku je registrace aktivována na 12 měsíců

Předregistrace

 • pro možnost rezervace dokumentů nebo objednávání meziknihovní výpůjční služby je pro dosud neregistrované čtenáře možnost předregistrace v on-line knihovním systému (záložka “přihlásit se” a “nemám registraci”)
 • pro dokončení registrace je nutné uhradit registrační poplatek dle platného ceníku
 • při první návštěvě knihovny předregistrovaný čtenář podepíše přihlášku a případně zaplatí registrační poplatek, pokud tento již nezaplatil online

Výhody pro registrované čtenáře!

 • výpůjčky dokumentů mimo knihovnu
 • práce s vlastním čtenářským kontem – prodlužování výpůjček na dálku, rezervace momentálně vypůjčených dokumentů, možnost objednávání meziknihovní výpůjční služby nebo rešeršních služeb
 • internet zdarma, možnost rezervace internetu na 1 hodinu předem
 • slevy na pořady Knihovny města Mladá Boleslav (besedy, přednášky, kurzy)
 • možnost půjčování e-knih

  DSCN1670.1     DSCN1899.1