Odkazy na důležité webové stránky

Organizace a sdružení pro zrakové postižení

Asociace pracovníků speciálně pedagogických center

www.apspc.cz


Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR

Karlínské nám. 12, 186 00 Praha 8

arpzpd.cz


 Občanské sdružení Apogeum

Jeronýmova 30, 618 00 Brno

Tel.: 530 343 438

www.apogeum.info


Centrum zrakových vad

Fakultní nemocnice Motol

V Úvalu 84, 150 06 Praha 5

Tel.: 224 431 111

www.fnmotol.cz


Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR

Krakovská 21, 110 00 Praha 1

Tel.: 221 462 462

www.sons.cz


Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR

Oblastní odbočka Mladá Boleslav

Jana Palacha 1297, 293 01 Mladá Boleslav

Tel.: 603 310 738

www.sons.cz/mladaboleslav


TyfloCentrum Praha

Krakovská 21, 110 00 Praha 1

Tel.: 777 416 151

www.tyflocentrum.cz


TyfloCentrum Liberec

Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5 – Králův Háj

Tel.: 488 577 661

liberec.tyflocentrum.cz


Tyfloservis, o.p.s.

Krakovská 1695/21, 110 00 Praha 1

Tel.: 221 462 365

www.tyfloservis.cz


Sdružení KAFIRA

Horní náměstí 47, 746 01 Opava

Tel.: 553 653 623, 777 574 365

www.kafira.cz


Společnost pro ranou péči

Klimentská 2, 110 00, Praha 1

Tel.: 224 826 858

www.ranapece.cz


Český svaz zrakově postižených sportovců

Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6

Tel.: 233 351 364

www.sport-nevidomych.cz


Nadační fond Českého rozhlasu Světluška

Vinohradská 12, 120 00 Praha 2

Tel.: 221 551 215

www.svetluska.rozhlas.cz


Okamžik – sdružení pro podporu nejen nevidomých

 Na Strži 1683/40, 140 00 Praha 4

Tel.: 233 371 277

www.okamzik.cz