Elektronická knihovna

Online databáze

CASLIN – Souborný katalog ČR – soustřeďuje údaje o dokumentech ve fondech českých knihoven. Obsahuje cca 3 miliony záznamů českých i zahraničních knih, novin, časopisů i speciálních dokumentů.

SKAT – Souborný  katalog knihoven se systémem LANius a CLAVIUS

GOOGLE Books – Prohledávejte nejnovější index světové literatury. Můžete si zdarma prohlédnout nebo přečíst miliony skvělých knih.

GOOGLE Scholar – Vyhledává články publikované akademickými nakladateli, přetisky pocházející ze sbírek a univerzit a články zveřejněné na různých místech webu. Odkazuje na dokumenty zaznamenané ve významných databázových centrech, indexuje volně přístupné archivy s garantovaným obsahem.

ČNB – Česká národní bibliografie obsahuje záznamy dokumentů vydaných na území České republiky

MedLike – MedLike je webový portál na podporu zdravotní gramotnosti vytvářený NLK pro potřeby široké veřejnosti. Jeho hlavním cílem je soustředit odkazy na spolehlivé informace o zdraví a nemocech pro pacienty i jejich blízké.

Knihovny.cz – Využijte komfort a jednoduchost prohledávání fondů desítek českých knihoven současně. Využijte služeb knihoven, objednávejte, stahujte .

Národní digitální knihovna – díla nedostupná na trhu (DNNT) – Služba je poskytována zdarma na základě licenční smlouvy Národní knihovny ČR s kolektivními správci DILIA a OOA-S a je nabízena uživatelům prostřednictvím knihoven, které poskytují veřejné knihovnické a informační služby. Využít vzdálený přístup do databáze DNNT mohou i registrovaní čtenáři Knihovny města Mladá Boleslav. Více informací zde.

Licencované přístupy do plnotextových databází

z počítačových stanic v knihovně zdarma

ASPI – právní informace

Elektronické knihy

Registrovaný čtenář si může půjčovat e-knihy ze současné produkce českých nakladatelů online za poplatek dle ceníku. Propojením s portálem Palmknihy.cz jsou k zapůjčení stovky titulů e-knih včetně novinek a bestselerů od Stoletého staříka a Analfabetky od J. Jonassona až po Bílou Vodu od Kateřiny Tučkové. E-knihy jsou dostupné z katalogu knihovny.