Portál FriendlyVox

Ozvučený portál FriendlyVox představuje unikátní řešení zpřístupňující informační a komunikační služby bez nutnosti užití zraku.

FriendlyVox je uživatelům k dispozici na PC v půjčovně pro dospělé čtenáře i na PC v pobočce Severní Město.

FriendlyVox byl vytvořen s ohledem na specifické potřeby zrakově postižených osob, pro ovládání portálu tak stačí pouze klávesnice a všechny potřebné informace jsou předávány hlasovým výstupem. Nedílnou součástí FriendlyVox je nápověda, díky které portál snadno zvládnou i méně zkušení uživatelé.

Co FriendlyVox  umožňuje?

  • přístup k zpravodajským serverům a novinám
  • informace pro každý den (Wikipedie, předpověď počasí, jízdní řády ..)
  • komunikaci prostřednictvím E-mail, Skype
  • sledování rádia či televize
  • osobní kancelář (dokumenty, kontakty, kalendář, překlady)
  • přístup k sociálním sítím (Youtube, Facebook…)

Základní povely ovládání portálu

Obecně platí princip ovládat FriendlyVox s co nejmenší množinou kláves. To znamená, že většinu funkcí mimo psaní textu, může uživatel spustit prostřednictvím velmi malého počtu kláves. To může být výhodné zejména pro situace, kdy je nevidomý uživatel u klávesnice, kterou nezná. Nemusí se tak dlouho seznamovat s rozložením všech potřebných kláves. Potřebuje zejména vědět, kde jsou funkční klávesy F1, F2, F3, kde klávesy Enter a ESC, a kde je kurzorový kříž, tzn. klávesy šipka nahoru/dolů/doprava/doleva.

Nejdůležitější klávesy a klávesové zkratky

F1 – kontextová nápověda

Ctrl+F1 – funkce Kde jsem. Spuštěním této klávesové zkratky uživatel zjistí, jakou má spuštěnou úlohu.

F2 – vyvolání hlavního menu, ze kterého se vybírají hlavní ovládací povely.

F3 – kontextové menu obsahující příkazy pro ovládání aktuálně spuštěné služby.  Např. v případě emailu jsou zde dostupné funkce pro vytvoření nové zprávy, pro přechod do odeslané pošty a podobně.

Šipka nahoru-dolů– základní pohyb po položkách seznamu. Seznamem mohou být položky v menu, jednotlivé zprávy v seznamu zpráv, jednotlivé odkazy v seznamu výsledků vyhledávání u služeb jako je např. Youtube či Wikipedie a podobně

Enter – slouží k potvrzení zvolené položky