Provozní řád využívání internetu

 • Přístup na internet je umožněn všem registrovaným uživatelům Knihovny města Mladá Boleslav zdarma (neregistrovaní uživatelé mají možnost připojit se k internetu přes Wifi zdarma).
 • Zájemci mladší 15 let mají přístup na internet v oddělení pro děti a mládež.
 • Registrovaní uživatelé mají právo pracovat s počítačem nepřetržitě po dobu jedné hodiny (v případě uživatelů mladších 15 let půl hodiny). Tuto dobu lze po dohodě s knihovníkem prodloužit, nečeká-li na uvolnění počítače další zájemce.
 • Uživatel před příchodem k počítači předloží ke kontrole čtenářský průkaz, který je nepřenosný a platí pouze pro osobu, na jejíž jméno byl vydán.
 • Uživatel musí ovládat základy práce s operačním systémem Windows a základní principy práce s počítačovou sítí internet.
 • U jednoho počítače mohou pracovat maximálně dva uživatelé.
 • Přístup ke zdrojům informací z vybraných databází, ke kterým má knihovna bezplatný přístup, je zdarma v oddělení pro dospělé čtenáře.
 • Registrovaní uživatelé si mohou předem zamluvit místo. Doba prodlení je maximálně 15 minut. Zamluvit stanici je možno i telefonicky na čísle 326 329 434.
 • Je možné používat pouze předinstalovaný software. Je zakázáno nahrávat na disk jakékoliv soubory, instalovat aplikace stažené z internetu, měnit nastavení Windows, Internet Exploreru či jiného programového vybavení.
 • Informace získané při práci s internetem je možné vytisknout za příslušný poplatek (viz  Ceník).
 • Návštěvník nesmí využívat stránky, které prezentují pornografii, rasovou, národností nebo náboženskou nenávist.
 • Knihovna města Mladá Boleslav neodpovídá za obsah informací, za rychlost spojení a nenese odpovědnost za obsah souborů stažených z internetu.
 • Elektronickou poštu je možno používat prostřednictvím veřejně přístupných poštovních služeb.
 • V případě porušení provozního řádu bude uživateli přístup k internetu ukončen. V případě škod, které vzniknou knihovně nedodržením Provozního řádu pro využívání internetu, budou požadovány náhrady po uživateli.