Přístup na internet

Veřejný přístup na internet:

  • registrovaní čtenáři knihovny mají možnost využívat internet zdarma ve všech půjčovnách na počítačích knihovny
  • majitelé notebooků se mohou v knihovně bezplatně napojit prostřednictvím Wi-Fi. Služba v jednotlivých odděleních poskytne bezplatně přístupový kód k připojení na bezdrátovou síť.
  • internet může v knihovně používat každý návštěvník starší patnácti let
  • děti do patnácti let musí mít pro přístup k internetu písemný souhlas rodičů
  • všechny děti, nejen ty, které navštěvují knihovnu, by se měly řídit Pravidly bezpečného internetu pro děti
  • všichni návštěvníci internetu v Knihovně města Mladá Boleslav jsou povinni řídit se Provozním řádem pro využívání internetu

Kde je internet dostupný?

  • pro registrované čtenáře na počítačích ve všech odděleních knihovny (půjčovna pro dospělé čtenáře, dětské oddělení, pobočka Severní Město)
  • možnost Wi-Fi připojení ve všech veřejných prostorách hlavní budovy i v půjčovně pobočky Severní Město