Prodloužení výpůjčky

Pokud chcete svou výpůjčku prodloužit přímo v knihovně, je Vám k dispozici služba u pultu v každé půjčovně.

Prodloužení výpůjček on-line

  • přihlaste se do katalogu knihovny svým jménem a heslem
  • záložka Konto čtenáře
  • záložka Výpůjčky
  • tlačítko Prodloužit vše

Nejčastější důvody, proč nelze výpůjčky prodloužit:

  • dokument už máte vypůjčen déle, než je maximální povolená doba (může být u každého dokumentu jiná) – podle druhu dokumentu a podle toho, kdy jste si jednotlivé dokumenty půjčili
  • Vámi půjčený dokument je rezervován jiným čtenářem
  • máte vůči knihovně finanční dluh (např. upomínku, prošlý roční registrační poplatek)