O knihovně

Knihovna města Mladá Boleslavlogo_kmmb_barevne

příspěvková organizace statutárního města Mladá Boleslav

Zapsaná v evidenci knihoven MK ČR pod číslem 0838/2002

IČO 70565872

Č. účtu: 24527181/0100

Nejsme plátci DPH

Datová schránka: 9zgkkyb


Ústřední (centrální) knihovna:

Knihovna města Mladá Boleslav

Tř. Václava Klementa 1229, 293 01 Mladá Boleslav

+ 420 326 328 256

knihovna@kmmb.cz

Oddělení pro dospělé čtenáře

+ 420 326 329 434

dospele@kmmb.cz

Oddělení pro děti

+ 420 326 329 432

detske@kmmb.cz


Pobočka Severní Město:

Knihovna města Mladá Boleslav

17. listopadu 1325, 293 01 Mladá Boleslav

+ 420 326 325 041

habes@kmmb.cz


Základní informace:

Zřizovatelem Knihovny města Mladá Boleslav je statutární město Mladá Boleslav.

Knihovna města Mladá Boleslav je základní veřejnou knihovnou s jednou pobočkou v sídlišti Severní Město. Je zřízena za účelem poskytování veřejných knihovnických, informačních a dalších služeb vymezených v § 2, 4 a 14 zákona č. 257/2001 Sb. rovným způsobem všem občanům bez rozdílu.

Knihovna města Mladá Boleslav je jednou z pěti knihoven pověřených výkonem regionálních funkcí ve Středočeském kraji. Tyto služby jsou zajišťovány podle koncepce, schválené Radou Středočeského kraje dne 16. 12. 2013 a 24. 2. 2014 i Zastupitelstvem Středočeského kraje. Knihovna města Mladá Boleslav vykonává regionální funkce na základě pověření Středočeskou vědeckou knihovnou v Kladně. Regionální funkce jsou financovány z rozpočtu Středočeského kraje.