Pravidla pro půjčování deskových her

Příloha č. 5. Knihovního řádu Knihovny města Mladá Boleslav

Půjčování

♦ deskové hry, tematické kufříky a hračky je možné si zapůjčit v dětském oddělení Knihovny města Mladá Boleslav

♦ absenčně se půjčuje pouze jedna desková hra, tematický kufřík nebo hračka na dobu 6 týdnů bez možnosti prodloužení

♦ deskovou hru, tematický kufřík nebo hračku si mohou půjčit pouze čtenáři registrovaní v Knihovně města Mladá Boleslav s platnou registrací nejméně 1 rok a vyrovnanými závazky vůči Knihovně města Mladá Boleslav

♦ čtenářům mladším 15 let se desková hra, tematický kufřík nebo hračka půjčí oproti podpisu zákonného zástupce

♦ před půjčením je zkontrolován obsah hry a čtenář obdrží potvrzení o výpůjčce společně se seznamem všech komponentů hry

Vracení

♦ čtenář je povinen vrátit deskovou hru, tematický kufřík nebo hračku ve stanoveném termínu, v případě prodlení platí sankční poplatek 10 Kč za každý započatý den

♦ deskové hry, tematické kufříky a hračky je možné vracet pouze tam, kde byly vypůjčeny, tzn. v dětském oddělení

♦ deskové hry, tematické kufříky a hračky není možné vracet do biblioschránky

♦ v případě poškození či ztráty jednotlivých komponentů hry nebo hry samotné je čtenář povinen uhradit vzniklou škodu

♦ v případě ztráty nebo poškození, které znemožní hru dále používat, musí ji čtenář nahradit stejnou novou hrou nebo uhradit její pořizovací cenu

♦ při vrácení deskové hry, tematického kufříku nebo hračky musí čtenář počítat s prodlením způsobeným kontrolou všech komponent hry (cca 15 minut)


DSCN3641