Pravidla pro využívání služby Donáška do domu

Příloha č. 4. Knihovního řádu Knihovny města Mladá Boleslav

  • Tuto službu mohou využívat všichni čtenáři knihovny, jejichž zdravotní stav jim neumožňuje osobní návštěvu knihovny, tzn. lidé se zrakovým či tělesným postižením, senioři.
  • Služba je poskytována na základě domluvy čtenáře s pracovníkem oddělení služeb. Tato domluva může být uskutečněna buď osobně, nebo telefonicky (tel. č. 326 329 434).
  • Čtenář oznámí své jméno a adresu, na kterou mu mají být doneseny zvukové nebo klasické tištěné knihy. Také oznámí, o které konkrétní tituly má zájem nebo alespoň okruh literatury, která ho zajímá. Dále se domluví na datu a hodině, kdy bude čtenář doma, aby mu mohly být knihy předány.
  • Vracení knih poskytovaných čtenářům touto službou probíhá stejným způsobem. Zaměstnanec knihovny, který doručí knihy čtenáři, se domluví přímo na místě na dni, kdy si pro vypůjčené knihy přijede, případně toto datum upřesní po telefonické domluvě.
  • Služba DONÁŠKA DO DOMU je bezplatná.

    WP_20160423_014.1                  WP_20160423_017.1                 WP_20160423_015.1