Ceník služeb

Příloha č. 1. Knihovního řádu Knihovny města Mladá Boleslav

Poplatek za registrační období  podle čl. 13 odst. (5)

Dospělí 200 Kč
Děti, studenti (do 26 let), důchodci, držitelé průkazů ZTP a ZTP-P 100 Kč
Děti od 0 do 3 let 100 Kč
Právnické osoby 300 Kč
Zrakově postižení využívající fond zvukových knih (příloha č. 4) zdarma
Držitelé Boleslavské karty při platbě poplatku za registrační období sleva 10%

Tiskové rozmnoženiny podle čl. 3 odst. (5)

černobílá kopie jedné strany formátu A4 2 Kč
barevná kopie jedné strany formátu A4 5 Kč
černobílá kopie jedné strany formátu A3 3 Kč
barevná kopie jedné strany formátu A3 10 Kč
tisk jedné strany formátu A4 z databází, z internetu či  z knihovního fondu 2 Kč

Náhrady za:

Náhrada za poškození čárového nebo bezpečnostního kódu 20 Kč
Náhrada za ztrátu či poškození klíče od šatní skříňky 50 Kč
Duplikát čtenářského průkazu podle čl. 19 odst.(5) 20 Kč

 Rezervování knihovní jednotky podle čl. 29 odst. (3)

Rezervace knihovní jednotky a zaslání vyrozumění  15 Kč

Meziknihovní výpůjční služby podle čl. 7

náhrada nákladů spojených s obstaráním knihovní jednotky (pro čtenáře) 60 Kč
náhrada nákladů za zaslání knihovní jednotky (pro knihovny) 70 Kč

Za zhotovení a zaslání tiskových rozmnoženin vyžádaných  prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby z jiné knihovny hradí čtenář náklady dožádané knihovny. Způsob a výši náhrady škody knihovní jednotky vypůjčené prostřednictvím MVS určuje dožádaná knihovna.

Poplatek za každou výpůjčku (stažení) eKnihy nebo eAudio podle čl. 34

poplatek za každou staženou eVýpůjčku – maximálně ve výši                                     20 Kč

Peněžitá náhrada škody na knihovních jednotkách  podle čl. 40 a čl. 41

a) náhrada ztracené, zničené nebo dále neupotřebitelné knihovní jednotky, která není uvedena dále pod písmenem b)         Dvojnásobek ceny knihy, nejméně                     však 300 Kč
b) náhrada ztraceného, zničeného nebo dále neupotřebitelného časopisu (nebo jiné knihovní jednotky, která má charakter periodického tisku)         Dvojnásobek ceny časopisu,                           nejméně však 100 Kč
c) náhrada knihovnického a knihařského zpracování knihovní jednotky, uvedené pod písmenem a) podle čl. 40 odst. (6)         100 Kč
d) náhrada knihovnického a knihařského zpracování knihovní jednotky, uvedené pod písmenem b) podle čl. 40 odst.(6)          20 Kč
e) za poškození knihovní jednotky uvedené pod písmenem a), které nebrání jejímu dalšímu použití podle čl. 41 odst.(3)         100 Kč
f) za poškození knihovní jednotky uvedené pod písmenem b), které nebrání dalšímu použití podle čl. 41 odst. (3)          20 Kč

Sankce (zpozdné)  podle čl. 39 odst. (2)

jednorázové sankce v případě překročení výpůjční lhůty o

1 – 14 dnů děti do 15 let   25 Kč
dospělí   30 Kč
15 – 28 dnů děti do 15 let   54 Kč
dospělí   60 Kč
29 – 42 dnů děti do 15 let 116 Kč
dospělí 122 Kč
43 – 56 dnů děti do 15 let 146 Kč
dospělí 274 Kč

Při překročení výpůjční lhůty o více než 56 dnů bude dále připočítáváno zpozdné za každou vypůjčenou knihovní jednotku a den:

děti do 15 let 2 Kč
dospělí 3 Kč

Sankce (zpozdné) u meziknihovní výpůjční služby podle čl. 39 odst. (2) a čl. 7

Při překročení výpůjční lhůty u knihovní jednotky půjčené prostřednictvím MVS činí zpozdné za každou vypůjčenou knihovní jednotku a den 5 Kč.

Upomínání a soudní vymáhání dluhu podle čl. 38 odst. (5)

a) upomínka poštovné a režijní náklady ve skutečné výši
b) předžalobní výzva náklady ve skutečné výši (včetně případných nákladů na právní zastoupení)

Další služby

zabalení knihy (sešitu) – formát A5 a menší   6 Kč
zabalení knihy (sešitu) – formát A4   8 Kč
zabalení knihy (sešitu) – větší než A4 nebo atypický formát  10 Kč
drobná oprava nebo sešití pro zpevnění   4 Kč
větší oprava  60 Kč
kroužková vazba do 15 listů  15 Kč
kroužková vazba do 30 listů  20 Kč
kroužková vazba do 40 listů  25 Kč
kroužková vazba nad 40 listů  40 Kč
taška na knihy  99 Kč
poštovné a balné (při odeslání tašky poštou)  70 Kč