Ceník služeb

Příloha č. 1. Knihovního řádu Knihovny města Mladá Boleslav

Poplatek za registrační období  podle čl. 13 odst. (5)

Dospělí 200,- Kč
Děti, studenti (do 26 let), důchodci, držitelé průkazů ZTP a ZTP-P 100,- Kč
Právnické osoby 300,- Kč
Zrakově postižení využívající fond zvukových knih (příloha č.4) zdarma
Držitelé Boleslavské karty při platbě poplatku za registrační období sleva 10%

Tiskové rozmnoženiny podle čl. 3 odst. (5)

černobílá kopie jedné strany formátu A4 2,- Kč
barevná kopie jedné strany formátu A4 5,- Kč
černobílá kopie jedné strany formátu A3 3,- Kč
barevná kopie jedné strany formátu A3 10,- Kč
tisk jedné strany formátu A4 z databází, z internetu či  z knihovního fondu 2,- Kč

Náhrady za:

Náhrada za poškození čárového nebo bezpečnostního kódu 20,-Kč
Náhrada za ztrátu či poškození klíče od šatní skříňky 50,-Kč
Duplikát čtenářského průkazu podle čl. 19 odst.(5) 20,-Kč

 Rezervování knihovní jednotky podle čl. 29 odst. (3)

Rezervace knihovní jednotky a zaslání vyrozumění  15,- Kč

Meziknihovní výpůjční služby podle čl. 7

náhrada nákladů spojených s obstaráním knihovní jednotky (pro čtenáře) 45,- Kč
náhrada nákladů za zaslání knihovní jednotky (pro knihovny) 70,- Kč

Za zhotovení a zaslání tiskových rozmnoženin vyžádaných  prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby z jiné knihovny hradí čtenář náklady dožádané knihovny. Způsob a výši náhrady škody knihovní jednotky vypůjčené prostřednictvím MVS určuje dožádaná knihovna.

Peněžitá náhrada škody na knihovních jednotkách  podle čl. 39 a čl. 40

a) náhrada ztracené, zničené nebo dále neupotřebitelné knihovní jednotky, která není uvedena dále pod písmenem b)         Dvojnásobek ceny knihy, nejméně                     však 300,- Kč
b) náhrada ztraceného, zničeného nebo dále neupotřebitelného časopisu (nebo jiné knihovní jednotky, která má charakter periodického tisku)         Dvojnásobek ceny časopisu,                           nejméně však 100,- Kč
c) náhrada knihovnického a knihařského zpracování knihovní jednotky, uvedené pod písmenem a) podle čl. 39 odst. (6)         100,- Kč
d) náhrada knihovnického a knihařského zpracování knihovní jednotky, uvedené pod písmenem b) podle čl. 39 odst.(6)          20,- Kč
e) za poškození knihovní jednotky uvedené pod písmenem a), které nebrání jejímu dalšímu použití podle čl. 40 odst.(3)         100,- Kč
f) za poškození knihovní jednotky uvedené pod písmenem b), které nebrání dalšímu použití podle čl. 40 odst. (3)          20,- Kč

Sankce (zpozdné)  podle čl. 38 odst. (2)

jednorázové sankce v případě překročení výpůjční lhůty o

1 – 14 dnů děti do 15 let 3,- Kč
dospělí 30,- Kč
15 – 28 dnů děti do 15 let 10,- Kč
dospělí 60,- Kč
29 – 42 dnů děti do 15 let 30,- Kč
dospělí 80,- Kč
43 – 56 dnů děti do 15 let 50,- Kč
dospělí 200,- Kč

Při překročení výpůjční lhůty o více než 56 dnů bude dále připočítáváno zpozdné za každou vypůjčenou knihovní jednotku a den:

děti do 15 let 2,- Kč
dospělí 3,- Kč

Sankce (zpozdné) u meziknihovní výpůjční služby podle čl. 38 odst. (2) a čl. 7

jednorázové sankce a zpozdné za jednu knihovní jednotku (meziknihovní výpůjční služba) v případě překročení výpůjční lhůty o

1 -7 dnů 30,- Kč
8 – 14 dnů 50,- Kč
15 – 29 dnů 60,- Kč
30 – 44 dnů 100,- Kč

Při překročení výpůjční lhůty o více než 44 dnů bude dále připočítáváno zpozdné za každou vypůjčenou knihovní jednotku a den 3,- Kč.

Upomínání a soudní vymáhání dluhu podle čl. 37 odst. (5)

a) upomínka poštovné a režijní náklady ve skutečné výši
b) předžalobní výzva náklady ve skutečné výši (včetně případných nákladů na právní zastoupení)