Pravidla pro užívání biblioschránky

Příloha č. 2. Knihovního řádu Knihovny města Mladá Boleslav

 • Biblioschránka slouží k vracení knihovních jednotek v době uzavření knihovny, tzn. mimo provozní dobu knihovny.
 • Funkce vracení knih pomocí biblioschránky je založena na důvěře mezi knihovníkem a uživatelem. Uživatel neobdrží potvrzení o vrácení.
 • Knihovna se zavazuje knihovní jednotky vyzvednuté z biblioschránky odepsat uživateli z jeho čtenářského konta do 10h. následujícího pracovního dne.
 • Pokud jsou při vrácení knihovní jednotky vygenerovány sankční poplatky, zůstávají načteny ve čtenářském kontě a uživatel je uhradí při osobní návštěvě knihovny.
 • Knihovní jednotky, které byly oproti stavu při půjčování jakýmkoli způsobem poškozeny, knihovna ze čtenářského konta neodepíše.
 • Uživatel je povinen do 5 pracovních dnů provedenou transakci zkontrolovat prostřednictvím svého čtenářského konta (telefonicky či e-mailem) a v případě nesrovnalostí neprodleně kontaktovat knihovnu.
 • Knihy zapůjčené prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby se vrací pouze při osobní návštěvě v knihovně, do biblioschránky též není možné vracet silné nebo velkoformátové knihy.
 • Knihovna nezodpovídá za případné nesrovnalosti u knih vrácených prostřednictvím biblioschránky.

   

  S3700029