Služby

PRŮVODCE SLUŽBAMI

Jak se stát čtenářem

Podrobný návod, co udělat, abych se mohl stát registrovaným čtenářem knihovny se všemi výhodami, které to s sebou přináší. Podrobné informace o registraci.


Přihlášení do konta

Přihlášení do čtenářského konta, lze realizovat z jakéhokoli počítače s přístupem na internet, prostřednictvím on-line katalogu knihovny. Vstup do katalogu.


Prodloužení výpůjčky

Jak si prodloužit vypůjčené dokumenty klidně z pohodlí domova. Prodlužování výpůjček.


Vyhledávání ve fondu knihovny

Jak vyhledat požadovanou knihu, časopis nebo jiný dokument v knihovním fondu.


Co je možné si v knihovně půjčit?

Půjčit si můžete kromě knih, novin a časopisů také mapy, CD, DVD, zvukové knihy pro zdravotně handicapované, stolní hry. Podrobná informace o tom, co vše je možné si půjčit.


Rezervace dokumentu

Jak si rezervovat dokumenty, které jsou momentálně půjčené, z pohodlí domova. Postup při rezervaci dokumentu.


Meziknihovní výpůjční služba

Nemá knihovna Vámi požadovaný dokument? Můžete si objednat jeho vypůjčení v jiné knihovně v České republice a dokonce i v zahraničí. Informace o MVS.


Vracení dokumentů

Všechny vypůjčené dokumenty lze vrátit osobně do knihovny. Ty knižní pak můžete vložit do biblioschránky. Informace o možnostech vracení dokumentů. 


Upomínky, zpozdné

Blíží se doba určená pro vrácení půjčených dokumentů nebo už dokonce uplynula? Co dělat v obou případech a jaké poplatky bude třeba zaplatit? Informace o upomínkách a zpozdném.


Ztráta nebo poškození vypůjčeného dokumentu

Co dělat pokud poškodíte nebo dokonce ztratíte vypůjčený dokument? Jak se v takovém případě zachovat? Co dělat při ztrátě či poškození dokumentu.


Přístup na internet

Víte za jakých podmínek máte v knihovně přístup na internet pokud jste dospělý registrovaný čtenář či náhodný návštěvník, popřípadě dítě mladší 15 let nebo majitel notebooku s Wi-Fi? Přístup na internet v knihovně.


Služby na dálku

Jak pracovat s on-line katalogem? Co je to služba Ptejte se knihovny a jak ji využít? Jak si vypůjčit e-knihu?  Podrobnosti o službách na dálku.


Elektronická knihovna

Jaké databáze, elektronické knihy a periodika můžete využívat? Které jsou volně dostupné a do kterých lze nahlížet pouze v knihovně? Informace o databázích a elektronických dokumentech.


Pro školy

Informace o službách a akcích pro mateřské, základní, speciální a střední školy. Nabídka pro školy.


Pro handicapované

Cílem Knihovny města Mladá Boleslav je, aby se každý uživatel knihovny bez ohledu na své znevýhodnění mohl v knihovně bez problémů pohybovat, s kýmkoli se domluvit  a využívat maximum nabízených služeb.

Bezbariérovost

Služby pro zrakově znevýhodněné


Donáška do domu (DoDo)

Informace o možnosti využít bezplatnou službu donášky knih až domů pro čtenáře knihovny, jejichž zdravotní stav jim neumožňuje osobní návštěvu knihovny, tzn. lidé se zrakovým či tělesným postižením, senioři.


Pronájem společenské místnosti

Budete pořádat seminář, školení či menší společenské setkání? Využijte možnost pronájmu společenské místnosti v knihovně. Podrobnosti a ceník pronájmu.


 Další služby

Informace o možnostech balení knih, učebnic, sešitů, ale také o možnosti vytvoření kroužkové vazby či provedení drobné opravy knihy.