Upomínky

Jak předejít upomínkám?

  • doporučujeme zřídit si vlastní e-mailovou schránku a nahlásit ji při registraci u  pultu, knihovna do ní posílá upozornění na blížící se konec výpůjční lhůty
  • pokud výpůjční lhůta ještě neuplynula, může si čtenář sám přes své čtenářské konto prodloužit své vypůjčené dokumenty
  • pokud výpůjčky prodloužit nelze a čtenář se včas nedostane do knihovny, je možné knihy vložit do biblioschránky

Pár poznámek k upomínkám!

  • prodlužování se neděje automaticky u všech výpůjček při vrácení jedné z nich. Každá výpůjčka má vlastní dobu trvání, podle data vypůjčení
  • ne všechny dokumenty jsou půjčené na dobu 6 týdnů (DVD 7 dnů, dokumenty půjčené prostřednictvím MVS-různé nastavení výpůjční lhůty)
  • je dobré u registrace nahlásit adresu své e-mailové schránky. Upozornění na blížící se konec výpůjční doby (5 dní před jejím uplynutím)  je zasílán pouze e-mailem.
  • dětem je zasláno v papírové podobě poštou pouze první upozornění, další upomínky jsou zaslány zákonnému zástupci

Co bude účtováno při pozdním vrácení dokumentů?

  • čtenář platí zpozdné a náklady spojené s posíláním upomínky
  • zpozdné a náklady na posílání upomínek se sčítají
  • ceník