Poškození či ztráta vypůjčeného dokumentu

Co dělat při poškození vypůjčeného dokumentu?

  • ihned poškození dokumentu nahlásit
  • pokud lze poničený dokument opravit, je čtenář povinen uhradit náklady na opravu dokumentu
  • pokud je dokument poničen nenávratně, je čtenář povinen dokument nahradit

Co dělat při ztrátě vypůjčeného dokumentu?

  • nahradit škodu – knihovna stanovuje jakým způsobem

Náhrada:

  • čtenář zajistí totožný dokument a při předání knihovně zaplatí poplatek za jeho nové zpracování (vložení do databáze, fyzické značení a balení)
  • čtenář uhradí částku stanovenou knihovnou – částka se stanovuje individuálně podle ceny na trhu; pokud dokument není na trhu, čtenář hradí plnobarevnou kopii a vazbu
  • tato pravidla platí nejen u knih, ale i u ostatních dokumentů – např. časopisů
  • pravidla jsou uvedena v Knihovním řádu.

Do vyřešení způsobu náhrady ztráty nebo poškození dokumentů a uhrazení všech výdajů s tím spojených, má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.