Meziknihovní výpůjční služba

 1. Pro čtenáře Knihovny města Mladá Boleslav

Kontakt: Lucie Bičíková

E-mail: mvs@kmmb.cz
Telefon: 326 329 434

♦ pokud nejsou Vámi žádané dokumenty nebo články ve fondu Knihovny města Mladá Boleslav, můžete si je prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby půjčit (popř. pořídit kopii) z fondu jiné knihovny v ČR

♦ o výpůjčku dokumentu nebo kopii článku můžete požádat :

  • u pultu v oddělení pro dospělé čtenáře
  • u pultu v pobočce Severní Město
  • e-mailem na mvs@kmmb.cz

♦ v případě kladného vyřízení vám budou naúčtovány náklady na dopravu dokumentu nebo kopie ve výši 60 Kč

♦ výpůjční lhůta výpůjčky MVS se řídí lhůtou stanovenou poskytující knihovnou

♦ při překročení výpůjční lhůty zaplatí čtenář pokutu (viz ceník)

♦ v případě, že dokument není v žádné knihovně na území ČR, můžeme vám zprostředkovat výpůjčku ze zahraničí (viz ceník NK ČR).

2. Pro knihovny 

Kontakt: Lucie Bičíková

E-mail: mvs@kmmb.cz
Telefon: 326 329 434

♦ o výpůjčku dokumentu nebo kopii článku z fondu Knihovny města Mladá Boleslav mohou knihovny požádat :

  • e-mailem na adresu  mvs@kmmb.cz
  • vyplněním žádanky
  • prostřednictvím tiskopisu Žádanka MVS zaslaném na adresu knihovny

♦ uživateli služby MVS mohou být knihovny a další instituce registrované podle zákona 257/2001 Sb. – kolektivní uživatelé, kteří spolupracují v rámci meziknihovních služeb a mají přidělenou lokační značku

♦ uživateli služby MVS (knihovně) bude účtována náhrada nákladů za zaslání knihovní jednotky ve výši 70 Kč