Oddělení pro dospělé čtenáře

Půjčovna pro dospělé čtenáře nabízí rozmanitý knihovní fond naučné literatury i beletrie, ale také mnoho příjemných zákoutí lákajících k posezení s knihou. Posedět můžete v čítárně novin a časopisů, najdete zde i studovnu a regionální fond. Součástí oddělení pro dospělé čtenáře je také zvuková knihovna pro lidi se zrakovým postižením.

Telefon: 326 329 434

E-mail: dospele@kmmb.cz

Knihy se půjčují na dobu 6 týdnů. Knihy ze studovny se půjčují pouze prezenčně = ke studiu v knihovně.
Odborná literatura je uložena podle MDT = Mezinárodní desetinné třídění. Beletrie je řazena podle příjmení autora abecedně. Některé žánry jsou řazeny ve výběrových regálech (poezie, detektivky, historické romány…) a dále abecedně, dle jména autora.

V tomto oddělení naleznete:

 • odborná literatura
 • beletrie
 • CD a DVD přílohy ke knihám
 • mapy a průvodce
 • cizojazyčná literatura
 • vybraná příručková literatura (slovníky, encyklopedie apod.)
 • regionální literatura
 • přístup do licencovaných databází (Anopress, Aspi, PressReader)
 • denní tisk
 • časopisy
 • audioknihy na CD
 • zvukové knihy na CD pro lidi se zrakovým postižením
 • DVD s českými filmy

Toto oddělení také zajišťuje Meziknihovní výpůjční službu a zpracování rešerší.

Možnost připojení k WI-FI.