MDT – Mezinárodní desetinné třídění

(řazení naučné literatury pro dospělé čtenáře a děti)

Přehled nejužívanějších tříd MDT

 0 – VŠEOBECNOSTI     

00           Nejobecnější základy vědy a kultury

01            Bibliografie. Katalogy. Seznamy knih

02            Knihovnictví

03            Všeobecné encyklopedie. Naučné slovníky

05            Seriálové publikace

06            Organizace a jiné typy spolupráce

07            Noviny, tisk, žurnalistika

08            Souborná díla, sborníky, sebrané spisy

09            Rukopisy, vzácné knihy

1 – FILOZOFIE, PSYCHOLOGIE

1             Dějiny filozofie

11            Metafyzika

12            Speciální metafyzika, svoboda, teleologie, duše

13            Filozofie ducha

14            Filozofické systémy a směry

15            Psychologie

16            Logika

17            Etika

2 – NÁBOŽENSTVÍ

22            Písmo svaté. Svaté knihy. Bible

23            Křesťanství

26            Křesťanská církev

27            Církevní dějiny

28            Křesťanské církve a sekty

29            Jiná než křesťanská náboženství. Mytologie

3 – SPOLEČENSKÉ VĚDY

31            Statistika

316          Sociologie

32            Politika

33            Ekonomika. Ekonomické vědy

34            Právo, právní věda

35            Veřejná správa, státní správa, vojenství, vojenské vědy

36            Sociální péče, pojištění

37            Pedagogika, školství, výchova, vzdělávání

39            Národopis, zvyky, obyčeje, folklór, snáře, přísloví

4- VOLNÁ od r. 1961  

5 – PŘÍRODNÍ VĚDY

502            Příroda. Ochrana přírody

504           Životní prostředí

51             Matematika

52             Astronomie, astrofyzika, geodézie

53             Fyzika

54             Chemie, mineralogie

55             Geologie, meteorologie, hydrologie

56             Paleontologie

57             Biologické vědy (obecně)

58             Botanika

59             Zoologie

6 – UŽITÉ VĚDY

61             Lékařství

62             Technika

63             Zemědělství, lesnictví, pěstování rostlin, chov zvířat, rybářství

64             Domácí hospodářství

65             Organizace a řízení podniků. Organizace průmyslu, dopravy a obchodu

66             Chemický průmysl. Chemické inženýrství

67             Různá odvětví průmyslu, řemesla

681           Přesná mechanika

687           Oděvní průmysl. Péče o vzhled

69             Stavebnictví

7 – UMĚNÍ

71             Prostorové uspořádání, plánování velkých územních celků, urbanismus, zahradní architektura, tvorba krajiny

72             Architektura

73             Sochařství, numizmatika, umělecké zpracování kovů

74             Kreslení, umělecká řemesla

75             Malířství

76             Grafické umění, grafika

77             Fotografie

78            Hudba

79           Veřejné zábavy, hry, sport

8 – JAZYKOVĚDA, FILOLOGIE, LITERATURA

800            Obecné otázky jazyka

801            Obecná jazykověda a filologie

802            Angličtina

803            Germánské jazyky

804/806   Románské jazyky

807             Klasické jazyky

808             Slovanské a baltské jazyky

809             Asijské, africké a ostatní jazyky

82               Literatura, literární věda

9 – GEOGRAFIE, DĚJINY 

902             Archeologie

903             Prehistorie

904             Kulturní pozůstatky

908             Vlastivěda

908(437)   Vlastivěda ČR

91                Geografie, cestování

93/99         Dějiny, dějepis (obecně)

Značení životopisů:

Kniha je zařazena podle oboru a znak MDT je dělen :929        

např. 79:929 – životopis divadelního herce 

94(100)“1939/1945“:929 – životopis vojenského pilota