Služby pro zrakově znevýhodněné

Nejdelší tradici v práci a službách pro handicapované má Zvuková knihovna: knihovna pro slabozraké a nevidomé, která je součástí oddělení pro dospělé čtenáře Knihovny města Mladá Boleslav od roku 2002. Vznikla na základě dohody mezi Knihovnou města Mladá Boleslav a Knihovnou a tiskárnou K. E. Macana v Praze.

Bezplatně poskytujeme následující služby:

 • Absenční a prezenční půjčování zvukových knih.
 • Možnost ukládání zvukových knih na USB prostředky.
 • Donáškovou službu pro mladoboleslavské uživatele.
 • Zásilkovou službu pro mimoboleslavské uživatele.
 • Seznam zvukových knih na požádání v tištěné i elektronické podobě.
 • Ukázky knih v Braillově písmu.
 • Bibliografické a informační služby.
 • Individuální přístup k jednotlivým uživatelům se specifickými potřebami.
 • Možnost vyhledávání knih v on-line katalogu.
 • Přístup na portál FriendlyVox
 • Možnost využití stolní kamerové lupy s hlasovým výstupem pro pohodlné čtení

Podmínky registrace:

 • Registrace je bezplatná
 • Požadované identifikační údaje uživatele: jméno a příjmení, datum narození, trvalé bydliště, korespondenční adresa
 • Potvrzení očního lékaře nebo průkaz ZTP/P, potvrzení z Tyflocentra nebo SONS
 • Přihláška do knihovny pro lidi se zrakovým postižením je k dispozici v půjčovně pro dospělé čtenáře

Další užitečné informace: