🇺🇦 Правила користування бібліотекою

Правила користування бібліотекою Бібліотеки міста Млада-Болеслав

Розділ I.

Загальні положення

Стаття 1

(1) Бібліотека міста Млада-Болеслав (далі – «БММБ») створена як бюджетна організація статутного міста засновницьким договором БММБ, прийнятим Адміністрацією міста Млада-Болеслав відповідно до положень пункту 2 e) § 84 закону № 128/2000 Зб. зак. «Про населені пункти» (з подальшими змінами та доповненнями), § 27 закону № 250/2000 Зб. зак. «Про бюджетні правила регіональних бюджетів» (з подальшими змінами та доповненнями) та закону № 257/2001 Зб. зак. «Про бібліотеки та про вимоги до надання загальнодоступних бібліотечних та інформаційних послуг» (далі – «бібліотечний закон»).    

(2) БММБ є загальною публічною бібліотекою (див. визначення, наведене в законі
№ 257/2001 Зб. зак. «Про бібліотеки та про вимоги до надання загальнодоступних бібліотечних та інформаційних послуг» у чинній редакції), яка надає послуги в порядку, що забезпечує однаковий доступ для всіх. БММБ зареєстрована Міністерством культури Чеської Республіки як публічна бібліотека за номером 0838/2002.

(3) БММБ є уповноваженою бібліотекою для виконання регіональних функцій (див. визначення, наведене в законі «Про бібліотеки») та на підставі договору про делегування регіональних функцій, укладеного з центральною бібліотекою Центральночеського краю (Центральночеська наукова бібліотека м. Кладно), надає послуги бібліотекам регіону та виконує обов’язки уповноваженої бібліотеки.

Розділ II.

Визначення основних термінів

Стаття 2

(1) Бібліотечний документ – кожний документ з фонду бібліотеки, який стоїть на обліку як окрема одиниця. У цілях видачі бібліотечним документом може також бути спеціальна обкладинка, настільна гра, навушники, електронні пристрої тощо.

(2) Бібліотечний фонд – це збірка всіх бібліотечних документів, до яких БММБ надає доступ своїм користувачам.

(3) Вільний вибір – це частина бібліотечного фонду, доступна користувачам без посередництва бібліотекаря.

(4) Користувачем бібліотеки (далі – «користувач») є кожний, хто наразі будь-яким чином користується бібліотечним фондом, технічним обладнанням, даними або будь-якими іншими послугами БММБ як особисто, так і за посередництвом іншої особи, через Інтернет, по телефону тощо. Користувачем також вважається кожний, хто перебуває в приміщеннях бібліотеки.

(5) Зареєстрованим читачем бібліотеки (далі – «читач») є користувач, який установив з БММБ спеціальні договірні відносини, в рамках яких БММБ надає йому можливість видачі на абонемент та користування іншими послугами. Детальніше про встановлення, тривання та припинення цих правовідносин див. далі. Облік виданих бібліотечних документів та читачів бібліотека веде за допомогою обчислювальної техніки.

(6) Період реєстрації – проміжок часу, протягом якого зареєстрований читач має право на одержання послуг БММБ, призначених для зареєстрованих читачів. Як правило, період реєстрації становить 365 днів (тобто один рік).

(7) Видача – передача читачу конкретного бібліотечного документа для користування протягом установленого строку користування (див. визначення в пункті 8). Кожна видача з бібліотечного фонду є видачею до читального залу або на абонемент. Видача до читального залу – це видача бібліотечного документа, яким дозволяється користуватися тільки в приміщеннях бібліотеки. Видача на абонемент – це видача, під час якої БММБ дає згоду (згідно з положеннями статті 24) на використання читачем бібліотечного документа, у тому числі, за межами бібліотеки.

 (8) Строк користування – це час, протягом якого читачу дозволяється користуватися виданим бібліотечним документом. Строк користування встановлює БММБ під час видачі. Інакше застосовуються строки користування, встановлені в цих правилах користування бібліотекою.

(9) Цими правилами користування бібліотекою регулюються права й обов’язки БММБ та читачів.

Розділ III.

Послуги для користувачів

Стаття 3

(1) БММБ надає загальнодоступні бібліотечні та інформаційні послуги згідно з вимогами бібліотечного закону в обсязі, що відповідає її призначенню, зокрема довідкові, фактографічні та бібліографічні відомості, відомості, одержані із зовнішніх джерел інформації.

(2) БММБ надає можливість користуватися своїм бібліотечним фондом і його каталогами.

(3) БММБ надає можливість користуватися обчислювальною та іншою технікою БММБ, а також обчислювальною технікою, принесеною користувачем. Користуючись принесеною з собою технікою, користувачі повинні діяти згідно з інструкціями БММБ.

(4) БММБ надає доступ до Інтернету.

(5) За плату, встановлену в прейскуранті (див. додаток до правил користування бібліотекою), БММБ надає можливість виготовляти друковані копії документів з фонду БММБ згідно з положеннями § 13 та § 30a закону «Про авторські права».

(6) БММБ організує культурі та освітні заходи для громадськості.

(7) Про свої послуги БММБ повідомляє за адресою www.kmmb.cz, в усіх своїх філіях та за допомогою інших підходящих засобів.

(8) У виняткових випадках БММБ може повністю призупинити надання своїх послуг на мінімально необхідний час або надавати їх в обмеженому обсязі, якщо надавати послуги в повному обсязі їй перешкоджають обставини, які БММБ не може подолати чи усунути. Неможливість користування послугами БММБ не породжує у зацікавлених осіб право на отримання відшкодування за спричинену шкоду, на задоволення вимог або інше аналогічне право. 

Розділ IV.

Обов’язки користувачів

 Стаття 4

(1) Користувач повинен виконувати правила користування бібліотекою та дотримуватися можливих обмежень, викладених у правилах для відвідувачів бібліотеки або повідомлених відповідальним працівником.

(2) Користувач повинен дотримуватися всіх авторських і суміжних прав.

(3) Усіма послугами БММБ користувач може користуватися тільки в цілях, які відповідають призначенню БММБ, та в порядку, який не зашкоджує діяльності БММБ та правам інших осіб.

(4) У бібліотеці користувач повинен поводитися з навколишніми тактично, зокрема зберігати тишу та нічого не пошкоджувати в приміщенні бібліотеки. Користувачу забороняється створювати небезпеку для інших, турбувати їх та обмежувати їхні права на спокійне користування послугами БММБ. Приміщення бібліотеки користувачу дозволяється використовувати тільки відповідно до його призначення.

(5) У бібліотеці забороняється перебувати особам у брудному одязі, в нетверезому стані або під впливом психотропних чи аналогічних речовин.

(6) Працюючи з обчислювальною технікою чи іншим технічним обладнанням БММБ, користувач повинен дотримуватися письмових інструкцій, розміщених біля обладнання та біля комп’ютерів або безпосередньо в їхньому програмному забезпеченні, а також вказівками працівників БММБ. При цьому користувачу забороняється втручатися в роботу обладнання, змінювати настройки та виконувати установку.

(7) Користувач, який порушує вимоги законодавства, правила користування бібліотекою або правила для відвідувачів бібліотеки, може бути видворений за межі бібліотеки.

(8) Виносити бібліотечні документи без реєстрації їхньої видачі вважається протиправними діями, тому навіть про спробу здійснення таких дій буде повідомлено правоохоронним органам.

(9) Користувач повинен пред’явити для перевірки речі, які він виносить з БММБ. У зв’язку з цим на вимогу працівника БММБ користувач, зокрема, повинен пред’явити для перевірки свої валізи. Якщо він це не зробить добровільно, то йому доведеться чекати на приїзд представників поліції.

Розділ V.

Послуги для зареєстрованих читачів

Стаття 5

(1) На читачів у повному обсязі поширюються права й обов’язки користувачів. Крім того, читач може користуватися послугами, зазначеними в наступних пунктах, а також у статтях 7 і 8.

(2) Читач має право на видачу абонемента.

(3) Читач має право резервувати бібліотечні документи згідно зі статями 29 і 30.

(4) Читач має право користуватися обчислювальною та іншою технікою БММБ у встановлених цілях.

(5) Читач має право заздалегідь зарезервувати на певний час доступ до Інтернету.

(6) БММБ може надати читачу можливість користуватися деякими послугами, під час яких його присутність у бібліотеці необов’язкова, в тому числі через Інтернет.

Стаття 6

(1) Директор БММБ може прийняти рішення про заборону надавати читачу послуги на строк до п’яти років. Таке рішення директор може прийняти, якщо читач:

  1. скоїть злочин, спрямований проти інтересів БММБ;
  2. заборгував не менше 20 000 CZK і не сплатить цей борг, доки суд його не визнає на законних підставах;
  3. припуститься іншого особливо серйозного порушення або повторного серйозного порушення правил користування бібліотекою.

Стаття 7

Міжбібліотечний абонемент 

(1) Відповідно до § 14 бібліотечного закону, § 2 та § 3 наказу № 88/2002 Зб. зак. за плату, встановлену в прейскуранті (див. додаток до правил користування бібліотекою), читач має право користуватися послугами міжбібліотечного абонемента між БММБ та іншими бібліотеками Чеської Республіки.

(2) Послугу міжбібліотечного абонемента можна замовити, звернувшись особисто в будь-яку філію або надіславши повідомлення електронною поштою (dospele@kmmb.cz).

(3) Про продовження строку користування можна домовитися по телефону або особисто не пізніше ніж у день, коли закінчується строк користування бібліотечним документом.

(4) Бібліотечний документ, виданий у рамках послуги міжбібліотечного абонемента, читач повинен повернути у філію, в якій його одержав.

Стаття 8

Доступ до читацького формуляра

(1) Читач має право доступу до свого читацького формуляра через Інтернет або у філіях.

(2) Свій читацький формуляр читач захищає паролем.

(3) Пароль доступу до свого читацького формуляра читачу не дозволяється нікому повідомляти, навіть працівникам БММБ, а також забороняється надавати можливість зловживати комп’ютером, на якому читач увійшов до системи, щоб отримати доступ до свого читацького формуляра.

(4) Читач повинен вжити заходи для запобігання зловживанню його читацьким формуляром. Зокрема він не повинен нікому давати користуватися своїм читацьким квитком тощо.

(5) Читач відповідає за кожний випадок зловживання доступом до його читацького формуляра не з вини БММБ.

Розділ VI.

Реєстрація читачів

Стаття 9

Реєстрація читачів віком 15 років і старших

(1) Читачем бібліотеки може стати кожна особа, яка постійно або тимчасово проживає на території Чеської Республіки та яка це документально підтвердить за допомогою паспорта або іншого чинного посвідчення особи.

(2) Громадянин держави-члена Європейського Союзу, Норвегії, Ісландії, Ліхтенштейну та Швейцарії віком понад 15 років може стати зареєстрованим читачем, пред’явивши посвідчення особи (чинний закордонний паспорт або національний паспорт) або інше посвідчення особи, яке підтверджує факт постійного чи тимчасового проживання на території Чеської Республіки.

(3) Громадянин третьої країни або особа без громадянства віком понад 15 років може стати зареєстрованим читачем, пред’явивши чинний закордонний паспорт, посвідку на тимчасове проживання чи дипломатичний паспорт, на строк, що не перевищує строк дії пред’явленого документа.

(4) Якщо заявник про реєстрацію визнаний недієздатним або його цивільна дієздатність обмежена, то за нього діє його опікун.

Стаття 10

Реєстрація читачів молодших 15 років

(1) Заявник, молодший 15 років, заповнює та здає реєстраційну картку, що вважається заявою про реєстрацію в БММБ. Від імені заявника може також діяти його законний представник.

(2) Заява заявника повинна бути заздалегідь письмово схвалена його законним представником.

(3) Підписуючи заяву від імені читача, законний представник читача, молодшого 15 років, зобов’язується задовольнити вимоги БММБ, якщо цей читач, молодший 15 років, не виконає свої обов’язки, які випливають з договору про видачу бібліотечного документа та з правил користування бібліотекою та які виникнуть до 15-річчя читача, внаслідок чого виникають зобов’язання поручителя. Якщо читач, молодший 15 років, не виконає свій обов’язок повернути бібліотечний документ, то його законний представник повинен у грошовій формі сплатити вартість цього бібліотечного документа, зазначену в прейскуранті (див. додаток до правил користування бібліотекою).

Стаття 11

Реєстрація юридичних осіб

(1) Юридична особа з юридичною адресою або зі структурним підрозділом на території Чеської Республіки подає до БММБ заяву про реєстрацію, підписану її виконавчим органом, керівником структурного підрозділу або іншою особою, уповноваженою вчиняти такий правочин.

(2) У заяві повинна бути зазначена тільки одна фізична особа, якій БММБ видасть читацький квиток. Для іншої фізичної особи юридична особа повинна подати іншу заявку.

(3) Невід’ємним додатком до заяви є документ про існування юридичної особи або про розташування структурного підрозділу на території Чеської Республіки, а також про те, що особа, яка підписала заяву, має право діяти від імені цієї юридичної особи.

(4) Якщо правилами користування бібліотекою не встановлено інше, то щодо юридичних осіб застосовуються правила, аналогічні правилам для читачів віком 15 років або старших. Права й обов’язки юридичної особи як зареєстрованого читача від її імені та в її інтересах виконує фізична особа, якій на вимогу цієї юридичної особи БММБ видала читацький квиток.

Стаття 12

Реєстрація читачів з вадами зору

(1) Щоб отримувати аудіокниги, які видаються Бібліотекою та друкарнею для незрячих імені К.Е. Мацана, читачем бібліотеки може стати кожна особа, яка задовольняє вимогам, наведеним у статті 9 або статті 10, та яка пред’явить довідку від окуліста, копію обох сторін посвідчення про інвалідність (ZTP) або довідку з Об’єднаної організації незрячих та слабозрячих Чеської Республіки (SONS ČR).

Стаття 13

Загальні положення про реєстрацію

(1) БММБ повинна прийняти рішення про схвалення або відхилення заяви читача протягом одного тижня.

(2) Подвійна реєстрація фізичної особи як читача БММБ забороняється.

(3) Правовідносини між БММБ та заявником виникають, як тільки БММБ та заявник укладуть договір про надання послуг. Договір укладається шляхом підписання заяви читача обома сторонами. Після підписання заяви БММБ видає заявнику читацький квиток. З цієї миті заявник стає зареєстрованим читачем і набуває права й обов’язки читача.

(4) Реєстрація в одній філії БММБ дійсна в усіх філіях БММБ. Таким чином, права й обов’язки читача, зареєстрованого в одній філії, поширюються на всі філії БММБ, включаючи відокремлені структурні підрозділи.

(5) Під час реєстрації читач сплачує плату за один період реєстрації згідно з прейскурантом (див. додаток до правил користування бібліотекою), а в разі подальшого продовження – плату за подальші періоди реєстрації.

Розділ VII.

Захист персональних даних

 Стаття 14

 (1) БММБ обробляє основні та додаткові персональні дані зареєстрованого читача та його законного представника, статистичні дані, а також дані службового, бухгалтерського та правового характеру.     

(2) Персональні дані обробляються з метою:

a) надання бібліотечних, інформаційних та інших послуг відповідно до бібліотечного закону;

b) захисту майна БММБ при видачі з бібліотечного фонду, зокрема шляхом ведення суворого обліку всіх операцій з читачем, зокрема обліку видачі на абонемент, виданого документа, дати початку та дати завершення користування ним;

c) виконання дій під час звільнення від штрафу (пункт 3 статті 38), прощення боргу (стаття 42) та застосування винятку (стаття 45).

(3) Основними персональними даними читача є його:

a) ім’я та прізвище;

b) дата народження;

c) адреса місця постійного проживання або адреса місця перебування на території Чеської Республіки;

d) номер посвідчення особи.

(4) Персональні дані, зазначені в пункті 3, заявник повинен надати під час реєстрації та дозволити їхню обробку.

(5) Додаткові персональні дані, які заявник не зобов’язаний надавати під час реєстрації:

a) поштова адреса;

b) адреса електронної пошти;

c) академічні звання;

d) інші варіанти зв’язку з читачем (телефон тощо).

(6) Основні та додаткові персональні дані законного представника обробляються в аналогічному обсязі та мають структуру, аналогічну структурі основних персональних даних читача. Основні персональні дані – це персональні дані, які обов’язково потрібно надати та обробку яких необхідно дозволити. Надавати додаткові персональні дані необов’язково.

(7) Читач та його законний представник повинні невідкладно особисто повідомляти про зміни імені, прізвища, адреси постійного проживання чи поштової адреси.

(8) Персональні дані службового характеру – це відомості про операції, здійснені в читацькому формулярі читача. Зокрема, до персональних даних службового характеру належать відомості:

a) про початок і закінчення видачі абонементу;

b) про резервування документа;

c) обґрунтування заяви читача про звільнення від сплати штрафу (пункт 3 статті 38), про прощення боргу (стаття 42) або про виняток з правил (стаття 45).

(9) Персональні дані бухгалтерського характеру – це відомості про грошові операції між читачем і БММБ.

(10) Персональні дані правового характеру – це відомості про правочини, здійснені БММБ стосовно читача, який несвоєчасно сплачує свій борг. Зокрема, це відомості про те, коли та в який державний орган була подавана заява для захисту прав БММБ та яке рішення прийняв цей державний орган.

(11) Правовою підставою для обробки персональних даних зареєстрованого читача є виконання договору.

Стаття 15

Зберігання персональних даних

(1) Персональні дані читача та його представника БММБ зберігає як оригінали та копії документів, до яких належать:

a) заява читача;

b) бланки повідомлення про зміни, в яких зазначаються зміни в персональних даних, наведених у заяві читача;

c) документи, пред’явлені читачем для обґрунтування його заяви про звільнення від сплати штрафу (пункт 3 статті 38), про прощення боргу (стаття 42) або про виняток з правил (стаття 45);

d) бухгалтерські та юридичні документи.

(2) Ця документація зберігається в службових приміщеннях бібліотеки, до яких сторонні особи не мають доступу; для цього вживаються звичайні заходи: замикання дверей, замикання шаф архіву, особистий нагляд з боку відповідального працівника тощо. Доступ до цієї документації надається тільки працівникам, які з нею працюють у межах своїх робочих обов’язків.

(3) Комп’ютерні бази даних зберігаються на спеціальних серверах. Доступ до цих даних захищено за допомогою системи облікових записів, паролів та повноважень, які встановлені в обсязі, необхідному для виконання завдань окремих працівників.

(4) БММБ передає персональні дані третім особам тільки у випадках, установлених законодавством, або для захисту своїх прав у відношенні боржника (пункт 5 статті 37 та стаття 41).

Стаття 16

Строк обробки персональних даних і їхнє видалення

(1) БММБ обробляє персональні дані з миті передачі заявником БММБ заповненої заяви про реєстрацію.

(2) БММБ видаляє персональні дані читача, як тільки він письмово висловить бажання перестати бути читачем за умови, що читач не має жодних боргів перед БММБ, що протягом попередніх дванадцяти місяців у досудовому порядку йому не була надіслана вимога та що проти нього наразі не ведеться судове провадження або протягом останніх дванадцяти місяців не закінчилося судове провадження у зв’язку з видачею йому документів.

(3) БММБ також видаляє персональні дані читача без його заяви, якщо з кінця останнього періоду реєстрації (пункт 2 статі 20) минуло два роки, і читач не має жодної заборгованості перед БММБ.

(4) Разом з персональними даними читача БММБ видаляє персональні дані його законного представника.

(5) Персональні дані зареєстрованого читача, що містяться в документах у друкованій формі, БММБ видаляє шляхом ліквідації цих документів.

(6) Персональні дані зареєстрованого читача, що містяться в комп’ютерних базах даних, видаляються шляхом знеособлення.

Розділ VIII.

Права й обов’язки читачів, читацький квиток

Стаття 17

Права й обов’язки читачів

(1) Читач, зокрема, має право на те, щоб БММБ:

a) дотримувалася правил користування бібліотекою;

b) надавала йому послуги, призначені для всіх читачів;

c) надавала йому послуги, призначені тільки для зареєстрованих читачів, та обробляла його персональні дані тільки в цілях та в обсязі, встановлених правилами користування бібліотекою.

(2) У рамках правовідносин читач, зокрема, повинен:

a) дотримуватися правил користування бібліотекою;

b) дозволити обробку своїх персональних даних у цілях та в обсязі, встановленому правилами користування бібліотекою;

c) вчасно та належним чином виконувати всі свої обов’язки перед БММБ.

Стаття 18

(1) БММБ може тимчасово обмежити права читача, які мають тільки читачі (далі – «обмежити права читача»), зокрема, у випадках, коли читач не повернув БММБ виданий документ, строк користування яким закінчився, або коли читач має перед БММБ грошове зобов’язання.

(2) БММБ може також обмежити права читача у випадках, коли правам читача або БММБ загрожує небезпека спричинення шкоди, яку неможливо відвернути іншим чином, а також в інших випадках, установлених правилами користування бібліотекою.

(3) Право обмежити права читача у БММБ припиняється, як тільки зникає підстава для їхнього обмеження.

Стаття 19

Читацький квиток

(1) Читач підтверджує права читача за допомогою свого читацького квитка.

(2) Читацький квиток не підлягає передачі іншим особам. Послугу, призначену зареєстрованому читачу, БММБ надасть тільки тому, хто пред’явить свій читацький квиток.

(3) У виняткових випадках читач може зажадати, щоб послуга була надана його представнику. Таким винятковим випадком, зокрема, вважається випадок, коли з об’єктивних причин читач не може прибути в бібліотеку, що могло б спричинити серйозну шкоду його правам читача.

(4) Читач відповідає за зловживання його читацьким квитком. Про його втрату читач повинен негайно повідомити. Відразу після повідомлення про втрату БММБ повинна обмежити права цього читача, доки не буде оформлений дублікат читацького квитка або доки не надійде повідомлення про зникнення підстави для обмеження прав.

(5) Під час реєстрації читач одержить читацький квиток. За оформлення дубліката читач вносить плату відповідно до прейскуранта (див. додаток до правил користування бібліотекою).

(7) Заміна зношеного читацького квитка, виданого більше ніж три роки тому, здійснюється безкоштовно.

Стаття 20

Строк тривання, продовження та припинення прав читача 

(1) Права читача, викладені в статті 17, діють до припинення реєстрації. Реєстрація припиняється шляхом видалення персональних даних читача за умови, що виконані вимоги, викладені в пунктах 2 та 3 статті 16.

(2) Права читача на послуги, призначені тільки для зареєстрованих читачів, діють один рік (період реєстрації). Після його закінчення, доки період реєстрації не буде продовжений, ці права обмежуються.

(3) Якщо читач заплатить плату за один період реєстрації та виконає всі вимоги, встановлені правилами користування бібліотекою, то на вимогу читача БММБ продовжить строк дії його прав ще на один рік, у тому числі повторно.

(4) Продовжуючи строк дії прав читача, читач повинен повідомити про зміну своїх персональних даних (якщо вона сталася). Якщо читач не повідомить про зміну персональних даних, то вважається, що вони не змінилися.

(5) Продовжити строк дії прав читача після закінчення строку реєстрації можна в бібліотеці, при цьому читач повинен посвідчити свою особу.

Стаття 21

Посвідчення особи після реєстрації читача

(1) БММБ вимагає від читача посвідчення особи в разі:

a) продовження строку дії прав читача відповідно до пункту 5 статті 20;

b) обмеження прав читача відповідно до пункту 2 статті 18;

c) зміни персональних даних відповідно до положень пункту 7 статті 14;

d) подання заяви про видалення персональних даних;

e) оформлення дубліката читацького квитка;

f) вагань щодо тотожності особи, яка пред’явила читацький квиток, та читача, якому він виданий. Якщо вимога про посвідчення особи не виконана, то БММБ обмежить права читача, чий читацький квиток був пред’явлений.

(2) Якщо читачем є юридична особа, то у випадках, зазначених у пункті 1, БММБ встановлює особу фізичної особи, якій видано читацький квиток юридичної особи (згідно з пунктами 1 і 2 статті 11).

(3) БММБ завжди встановлює особу представника читача.

Розділ IX.

Видача до читального залу

Стаття 22

(1) Видачею до читального залу документа з вільного вибору може скористатися кожний користувач. Договір про видачу документа вважається укладеним, як тільки користувач візьме документ з вільного вибору.

(2) Видачею до читального залу документа, який не належить до документів вільного вибору, може скористатися кожний користувач. Договір про видачу документа вважається укладеним, як тільки бібліотекар передасть документ користувачу.

Стаття 23

Загальні положення про видачу до читального залу 

(1) У той же день видачу документа до читального залу користувач повинен зареєструвати як видачу на абонемент (якщо виконані вимоги статті 24) або повернути документ.

(2) Документ, виданий до читального залу, користувач повинен повернути, як тільки його не потребуватиме, але не пізніше ніж до закриття бібліотеки, в якій відбулася видача документа.

(3) Якщо БММБ не надасть згоду на перереєстрацію видачі до читального залу як видачі на абонемент (пункт 1 статті 24), то, навіть якщо користувач є зареєстрованим читачем, виносити документ, виданий до читального залу, з бібліотеки забороняється.

(4) Договір про видачу до читального залу вважається виконаним і припиненим, коли документ повернуто на місце, з якого його було взято.

Розділ X.

Видача на абонемент 

Стаття 24

Договір про видачу на абонемент 

(1) Вважається, що БММБ і читач уклали договір про видачу на абонемент вибраних ним документів, якщо вони зареєстровані в читацькому формулярі читача як видача на абонемент та передані читачу.

(2) БММБ укладе договір, зазначений у пункті 1, якщо документ є призначений для такого використання, а укладенню договору про видачу на абонемент не перешкоджають жодні інші серйозні обставини.

(3) За допомогою засобів обчислювальної техніки до пам’яті комп’ютера буде зроблено запис про видачу документа читачу. Під час укладення договору про видачу на абонемент, а також у будь-який інший час, коли читач побажає, БММБ видасть читачу друковану виписку записів його зобов’язань перед БММБ (виписку з читацького формуляра).

Стаття 25

(1) Як тільки читач не потребуватиме документ, але не пізніше ніж до закінчення строку користування, читач повинен особисто або за посередництвом іншої особи вчасно та належним чином повернути документ до тієї філії, де він його одержав.

(2) БММБ може також надати можливість повернути документ до іншої філії, але, якщо цією послугою неможливо скористатися, то це не звільняє читача від виконання обов’язків, викладених у пункті 1.

(3) Після виконання обов’язків, викладених у пункті 1, договір про видачу документа вважається виконаним і припиненим.

Стаття 26

Строк користування

(1) Строк користування стосується окремих видач документів.

(2) Для фільмів на DVD строк користування становить один тиждень.

(3) Для аудіокниг, призначених для людей з вадами зору, строк користування становить 60 днів.

(4) Для інших документів строк користування становить шість тижнів.

(5) В обґрунтованих випадках БММБ може заздалегідь змінити строк користування, про що вона повинна повідомити читачу не пізніше ніж під час укладення договору про видачу на абонемент.

(6) В обґрунтованих випадках в односторонньому порядку без відома читача БММБ може продовжити строк користування для вже виданого документа.

(7) Відповідно до пункту 5 читачам, які досягли 70-річного віку, для їхніх майбутніх видач на абонемент встановлюється строк користування 60 днів. Для документів, зазначених у пунктах 2, 3 та 4 строк користування залишається незмінним.

Стаття 27

Продовження строку користування

(1) Якщо строк користування виданого документа ще не закінчився, то його можна продовжити, у тому числі повторно.

(2) Строк користування можна продовжити, тільки якщо даний документ не зарезервований іншим читачем.

(3) Продовжений строк користування не повинен перевищувати двох первісних строків користування.

(4) Строк користування продовжується, коли зображується або друкується читацький формуляр читача, тобто, у тому числі, під час нової видачі на абонемент. Для продовження строку користування читач може звернутися особисто або по телефону або продовжити його самостійно на своєму читацькому формулярі. При цьому в читача продовжуються всі строки користування, які можна продовжити, до термінів, до яких можна продовжити.

(5) Читачу, який повідомив свою адресу електронної пошти, БММБ безкоштовно надсилає електронні повідомлення з попередженням про наближення кінця строку користування. З технічних причин БММБ не гарантує доставку цих повідомлень. Якщо таке повідомлення не отримане або отримане з запізненням, то це не є підставою для зменшення розміру або для прощення штрафу.

Стаття 28

Повторна видача документа 

(1) Якщо документ, виданий читачу, не зарезервований, то протягом його строку користування його можна принести до будь-якої філії та оформити його повторну видачу.

(2) Якщо цьому не перешкоджають інші обставини, то дії, зазначені в пункті 1, можна виконати навіть тоді, коли читач принесе документ вже після закінчення його строку користування, але при цьому він повинен сплатити штраф (стаття 38). До обставин, які можуть перешкодити виконанню дій, зазначених у пункті 1, зокрема, належать наявність у читача інших боргів перед БММБ або резервування даного документа іншим читачем.

(3) У разі повторної видачі документа відповідно до положень пункту 1 первісний договір про видачу документа вважається виконаним і припиненим, і укладається новий договір про видачу документа. При цьому місцем видачі документа (а отже й філією, до якої слід повернути виданий документ відповідно до положень статті 25) вважається первісне місце видачі.

Стаття 29

Резервування документа

(1) Читач може зарезервувати майбутню видачу документа, за винятком документів, призначених для видачі до читального залу, та документів, які наразі є у вільному виборі.

(2) Резервування здійснює БММБ на вимогу читача або сам читач після входу до свого особистого читацького формуляра.

(3) Резервуючи документ, читач зобов’язується сплатити БММБ витрати, пов’язані з резервуванням документа. Розмір плати встановлено в прейскуранті (див. додаток до правил користування бібліотекою).

(4) Під час резервування читач вказує найпізнішу дату, до якої він бажає отримати зарезервований документ. Якщо до цього терміну документ не видано, то резервування скасовується разом з обов’язком сплатити витрати, зазначені в пункті 3.

(5) БММБ може скасувати резервування документа, який став недоступним. При цьому в читача припиняється обов’язок сплатити витрати, зазначені в пункті 3. Про скасування резервування БММБ невідкладно повідомляє читачу за свій рахунок.

Стаття 30

(1) Якщо один документ зарезервує кілька читачів, то перевагу має той, хто його зарезервував раніше.

(2) Про можливість видачі зарезервованого документа БММБ повідомить читачу способом, обраним ним під час резервування (письмово поштою, повідомленням SMS або електронною поштою).

(3) БММБ не відповідає перед читачем, якщо він не одержав або несвоєчасно одержав повідомлення про можливість видачі зарезервованого документа. Це не поширюється на випадки, коли повідомлення не було одержане або своєчасно одержане з вини БММБ.

(4) Як тільки зарезервований документ є готовий до видачі (виконане резервування), читач має переважне право на видачу цього документа. Це право діє протягом 10 днів, а якщо читач замовив надсилання письмового повідомлення поштою, то цей строк продовжується та становить два тижні. Якщо протягом цього строку читач не отримав документ, то його право припиняється, але залишається обов’язок сплатити витрати БММБ відповідно до пункту 3 статті 29.

(5) В обґрунтованих випадках читач може зажадати продовження строку видачі зарезервованого документа на один день.

(6) Читач може скасувати резервування, використовуючи той самий спосіб, що й для резервування.

(7) У разі скасування резервування готового до видачі документа в читача залишається обов’язок сплатити витрати БММБ відповідно до пункту 3 статті 29.

Розділ XI.

Загальні положення про видачу документів 

Стаття 31 

(1) Договір про видачу документа регулюється цими правилами користування бібліотекою, а якщо в них не зазначено інше, то також положеннями Цивільного кодексу про договір позички та про відповідальність за шкоду.

Стаття 32

(1) Під час видачі користувач повинен перевірити документ, і якщо він пошкоджений, то негайно про це повідомити бібліотекарю.

(2) Під пошкодженням, про яке говориться в пункті 1, розуміють кожний вид пошкодження, який значно зменшує можливість користування документом (наприклад, якщо документ неповний).

(3) Пошкодженням, про яке говориться в пункті 1, не вважається природний знос, який відповідає віку та характеру документа.

(4) Користувач повинен належним чином дбати про виданий документ, зокрема оберігати його від пошкодження, втрати та відчуження, не псувати його, роблячи підкреслення, нотатки, вирізаючи сторінки, або іншим чином.

Стаття 33

Обмеження на видачу документів 

(1) В усій БММБ читач може одночасно мати виданими на абонемент не більше 25 документів.