🇺🇦 Послуги для громадян України

🇨🇿 Přejít na českou verzi stránky ➡

У Чеській Республіці діє велика кількість публічних бібліотек. Вважається, що ми маємо найгустішу мережу бібліотек у світі. Бібліотеку можна знайти, мабуть, в кожному селі, місті або кварталі. Публічні бібліотеки призначені для всіх. Ви можете їх відвідувати і без реєстрації. Реєстрація буде потрібна, якщо ви захочете взяти щось додому. З реєстрацією вам допоможуть співробітники бібліотеки. Ми з нетерпінням чекаємо на вас!

Вас вітає Млада-Болеславська міська бібліотека, розташована за адресою: Проспект Вацлава Клемента 1229, Млада Болеслав. Бібліотека має ще 1 філії. Філія розташована за адресою: 17 листопада 1325, Млада Болеслав.

Млада-Болеславська міська бібліотека пропонує:

 1. Видачу книг, газет, журналів, аудіокасет або ігор
 2. Книги іноземними мовами
 3. Отримання літератури з інших бібліотек (послуги міжбібліотечного абонементу)
 4. Доступ до Інтернету
 5. Місце для навчання
 6. Надання інформації
 7. Послугу «Запитайте бібліотеку»
 8. Доступ до баз даних
 9. Інформацію про регіон
 10. Копіювання
 11. Акції для дітей (читання, дискусії,…)
 12. Освітні заняття для дорослих (лекції, майстерні…)
 13. Культурні акції (кіно, театр, читання, виставки…)
 14. Лекції з інформаційної грамотності
 15. Мовні курси

Ви у нас можете знайти:

 1. Книги іноземними мовами:  a)    англійською
                                                 b)   німецькою
                                                 c)    французькою
                                                 d)   російською
                                                 e)    іспанською
                                                 f)     італійською
                                                 g)    польською
                                                 h)    українською
                                                  i)    словацькою
 2. Книги чеською мовою
 3. Двомовні книги (для дорослих / для дітей)
 4. Книги з інтеграції, міграції та книги на міжкультурні теми
 5. Дитячу літературу іноземними мовами
 6. Підручники з чеської мови
 7. Комікси
 8. Аудіо-книги
 9. Електронні книги
 10. Інформацію про послуги для мігрантів
 11. Інформацію про умови життя в Чеській Республіці
 12. Інформацію про населений пункт / місто / регіон

Розклад роботи бібліотеки:

 • понеділок: 8 – 18 год.
 • вівторок: 8 – 18 год.
 • середа: 13 – 16 год.
 • четвер: 8 – 18 год. 
 • п’ятниця: 8 – 18 год.
 • субота: 8 – 12 год.
 • неділя: —–

У бібліотеці є: відділ для дорослих , відділ для дітей, культурний зал.

Більшість наших співробітників володіє принаймні однією іноземною мовою.

В нашій бібліотеці працює принаймні один співробітник, який поспілкується з Вами:

 1.    англійською
 2.    російською

Реєстрація

В бібліотеці може зареєструватися будь-хто. Особи віком від 15 років повинні заповнити реєстраційний формуляр та пред’явити документ, що посвідчує особу. Своїм підписом користувач зобов’язується дотримуватись Правил користування бібліотекою та надає дозвіл на обробку особистої інформації згідно чинних нормативних актів щодо захисту персональних даних. Після реєстрації Ви отримаєте читацький квиток, за допомогою якого зможете позичати книги та інші документи додому. Читацький квиток призначений лише для Вас; його не можна передавати іншим особам.

Діти віком до 15 років можуть зареєструватися лише з письмової згоди батьків чи інших законних представників. Законний представник зобов’язується сплачувати заборгованість та будь-які інші платежі за особу, яку він представляє.

Видача книг

В нашій бібліотеці можна вибрати з понад 160 000 документів.

Книги можна позичити додому на 42 днів. Одночасно Ви можете позичити до 25 книг та інших документів. Перш ніж Ви зможете позичити будь-що з бібліотеки, Ви повинні зареєструвати вибрані матеріали в бібліотекаря.

Ви можете продовжити термін повернення 2 рази. Це можна зробити через веб-сайт, електронну пошту, по телефону або особисто в бібліотеці, але завжди до терміну повернення. У разі повернення книги з запізненням Ви повинні заплатити штраф. Якщо бібліотека не має якоїсь книги, Ви можете замовити її з іншої бібліотеки. Будьте обережні при поводженні з книгами, щоб уникнути їх пошкодження. У випадку втрати або пошкодження позичених книг чи інших документів необхідно сплатити штраф відповідно до правил користування бібліотекою.

У випадку виготовлення копій користувач несе відповідальність, пов’язану з авторськими правами. Копіювання CD- та DVD-дисків у бібліотеці заборонено.

Тип документу

Видано на

Книга

42 днів

Журнал

42 днів

CD-диск

42 днів

Електронна книга

 31 днів


Перебування в бібліотеці

Для відвідування бібліотеки, читання чи навчання в бібліотеці Вам не потрібно бути зареєстрованим. Більшість публічних бібліотек має дитячі відділення, які можна відвідувати і з дуже маленькими дітьми. Під час перебування в бібліотеці поважайте інших відвідувачів та можливі вказівки співробітників.

Використання комп’ютерів у бібліотеці

В бібліотеці можна використовувати комп’ютер для доступу до Інтернету та інших потреб. Тривалість використання комп’ютера обмежена до однієї години. На комп’ютерах в бібліотеці не можна встановлювати програмне забезпечення чи відвідувати недоречні веб-сайти (порнографія, насильство) згідно правил користування бібліотекою.

Ми з нетерпінням чекаємо Вашого візиту!

 

🇨🇿 Služby pro ukrajinské občany

V České republice funguje velké množství veřejných knihoven. Říká se, že máme nejhustší síť knihoven na světě. Knihovnu najdete snad v každé vesnici, městě či čtvrti. Veřejné knihovny jsou tu pro všechny. Můžete je navštívit i bez registrace. Pokud si chcete něco půjčit domů, musíte se ovšem zaregistrovat. Zaměstnanci by Vám s registrací měli pomoci. Těšíme se na Vás!

Vítá Vás Knihovna města Mladá Boleslav, která sídlí na adrese: Václava Klementa 1229, Mladá Boleslav.

Knihovna má ještě 1 pobočku. Pobočka sídlí na adrese: 17. listopadu 1325, Mladá Boleslav.

Knihovna města Mladá Boleslav nabízí:

 1. Půjčování knih, novin, časopisů, mluveného slova nebo her
 2. Knížky v cizích jazycích
 3. Získávání literatury z jiné knihovny (meziknihovní výpůjční služba)
 4. Přístup na internet
 5. Studijní místa
 6. Poskytování informací
 7. Službu Ptejte se knihovny
 8. Přístup k databázím
 9. Informace o regionu
 10. Kopírování
 11. Akce pro děti (předčítání, besedy…)
 12. Vzdělávání pro dospělé (přednášky, dílny…)
 13. Kulturní akce (kino, divadlo, předčítání, výstavy…)
 14. Lekce informační gramotnosti
 15. Jazykové kurzy

Můžete u nás najít:

 1. Knihy v:  a) angličtině
                b) němčině
                c) francouzštině
                d) ruštině
                e) španělštině
                f) italštině
                g) polštině
                h) ukrajinštině
                 i) slovenštině
 2. Knihy v jednoduché češtině
 3. Dvojjazyčné knihy (pro dospělé/pro děti)
 4. Knihy o integraci, migraci a interkulturních tématech
 5. Dětskou literaturu v cizích jazycích
 6. Učebnice češtiny
 7. Komiksy
 8. Audioknihy
 9. E-knihy
 10. Informace o službách pro migranty
 11. Informace o životě v ČR
 12. Informace o obci/městě/regionu

Provozní doba knihovny:

 • pondělí:  8 – 18
 • úterý:  8 – 18
 • středa: 13 – 16
 • čtvrtek:  8 – 18
 • pátek:  8 – 18
 • sobota:  8 – 12
 • neděle: —-

Knihovna má: oddělení pro dospělé, oddělení pro děti, kulturní sál.

Většina našich zaměstnanců mluví alespoň jedním cizím jazykem.

V naší knihovně pracuje alespoň jeden zaměstnanec, který se s Vámi domluví:

 1. anglicky
 2. rusky

Registrace

Do knihoven se může registrovat každý člověk. Pokud je starší 15-ti let, musí vyplnit registrační formulář a ukázat osobní doklad. Uživatel se svým podpisem zavazuje k dodržování knihovního řádu a uděluje souhlas se zpracováním informací o své osobě v souladu s platnými předpisy o ochraně osobních údajů. Po registraci obdržíte průkaz, se kterým si budete moci půjčovat knihy a další dokumenty domů, tedy absenčně. Průkaz patří pouze Vám a není možné jej půjčovat dalším osobám.

Děti mladší 15 let se mohou přihlásit pouze s písemným souhlasem rodiče nebo jiného zákonného zástupce. Zákonný zástupce se zavazuje vyrovnat nezaplacené poplatky i jakékoli náhrady za osobu, kterou zastupuje.

Půjčování

U nás v knihovně si můžete vybrat z více než 160 000 médií.

Knihy si můžete půjčit domů na 42 dní. Současně si můžete vypůjčit maximálně 25 médií. Než si něco odnesete mimo knihovnu, musíte si výpůjčku zaevidovat u knihovníka.

Výpůjčku si můžete prodloužit 2x. Dělá se to přes webové stránky, emailem, telefonem nebo osobně v knihovně, ale vždy před uplynutím výpůjční doby. Když knihy vrátíte pozdě, musíte zaplatit pokutu. Když knihovna nějakou knihu nemá, můžete si jí objednat z jiné knihovny. Buďte na knihy opatrní, aby se neponičily. Při ztrátě či poškození vypůjčených médií je třeba uhradit poplatek dle knihovního řádu.

V případě zhotovování kopií nese uživatel odpovědnost týkající se autorských práv. Kopírování CD a DVD v knihovně je zakázáno.

Typ dokumentu

Výpůjční doba

Knihy

 42 dnů

Časopisy

 42 dnů

CD

 42 dnů

E-knihy

 31 dnů

Pobyt v knihovně

Pro návštěvu knihovny a čtení či studium v knihovně není potřeba být registrován. Většina veřejných knihoven má dětské oddělení, kam můžete chodit i s nejmenšími dětmi. Při pobytu v knihovně respektujte ostatní návštěvníky a případné pokyny zaměstnanců.

Používání počítačů v knihovně

V knihovně můžete používat počítač pro přístup na internet a další aktivity. Doba používání počítače je omezena na jednu hodinu. Na počítače v knihovně se nemohou instalovat programy a nesmí se navštěvovat nevhodné webové stránky (pornografie, násilí) dle knihovního řádu.

Těšíme se na Vaši návštěvu!