Dokumenty a legislativa

Legislativa

Knihovní zákon č. 257/2001 Sb. (NK ČR)

Vyhláška Ministerstva kultury k provedení zákona č. 257/2001 Sb. (NK ČR)

https://www.nkp.cz/ipk/ipk/docs/koncepce-rozvoje-2021-2027/koncepce-rozvoje-knihoven-2021-2027/at_download/file

Metodicky pokyn Ministerstva kultury k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven a jejich koordinaci na území ČR

Metodický pokyn Ministerstva kultury k vymezení standardu veřejných knihovnických a informačních služeb poskytovaných knihovnami zřizovanými a/nebo provozovanými obcemi a kraji na území České republiky 2012

Vzorové dokumenty

Vzorový knihovní řád pro obecní knihovnu

Vzorová zřizovací listina pro městskou knihovnu

Vzorová zřizovací listina pro profesionální knihovnu

Vzorová zřizovací listina pro neprofesionální knihovnu

Vzorová směrnice na ochranu osobních údajů

Vzorový protokol o provedení revize

Ostatní dokumenty, návody

Revize fondu-návod

Základní třídění naučné literatury

Řazení dětské beletrie

Příručka katalogizace podle RDA ve formátu MARC 21

Jak postupovat při ztrátě, či poškození titulu z výměnných souborů

Deník knihovny (Nipos)

Evidence knihoven u Ministerstva kultury  (SVK Kladno)

Web pro knihovny (Regionální knihovna Karviná)

Web pro knihovny (Knihovna města Hradce Králové)

Web pro knihovny (MZK Brno a KISK Brno)

Jak se přihlásit do elektronické konference Knihovna (SVK Kladno)

Ochrana osobních údajů – Příručka pro knihovny (NK ČR)