Aktuality

 Náš tým jsme posílili o další metodičku Martinu Botlíkovou, 721984613, botlikova@kmmb.cz

Základní doporučení Ministerstva kultury a Ministerstva zdravotnictví PRO OTEVÍRAJÍCÍ SE KNIHOVNY

Aktuální informace pro knihovny v době koronavirové

VZDĚLÁVÁNÍ KNIHOVNÍKŮ
Na stránkách SVK Kladno najdete aktuální kurzy a vzdělávací akce:

NÁRODNÍ DOTAČNÍ ZDROJE
Ministerstvo pro místní rozvoj aktualizovalo brožuru Národní dotační zdroje. Příležitosti a možnosti pro města a obce z národních zdrojů, ke stažení je na: https://drive.google.com/file/d/1LYhRFCmKszeNZyGxfxtd5HnPzks6SOse/view

VÝSTAVBA, REKONSTRUKCE KNIHOVNY:
Pokud přestavujete, budujete knihovnu a chcete z ní mít opravdu příjemné a moderní kulturní místo, využijte Metodické centrum pro výstavbu a rekonstrukci knihoven:

AUTOMATIZOVANÉ SYSTÉMY PRO KNIHOVNY:
V případě, že uvažujete o automatizovaném systému pro vaši knihovnu vybírejte:

KNÍŽKA PRO PRVŇÁČKA 2019/2020

Vážené kolegyně a kolegové,

SKIP ČR vyhlašuje dvanáctý ročník projektu na podporu čtenářské gramotnosti Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka. Cílem projektu je rozvoj čtenářských návyků žáků již od prvního ročníku školní docházky. Do projektu přihlašuje letošní žáky prvních tříd základních škol veřejná knihovna ve spolupráci se školami v místě působnosti knihovny. Veřejná knihovna musí být institucionálním členem SKIP ČR. Ve školním roce 2019/2020 je to kniha spisovatelky Lenky Rožnovské a ilustrátorky Andrey Popprové – Katka a klokan ze šuplíku.Knihovnám a školám nabízíme možnost zakoupit jakýkoliv počet knížek za velmi přijatelnou cenu (20 Kč/kus). Tento údaj bude uveden v přihlášce do projektu, prosíme o jeho vyplnění – https://www.skipcr.cz/akce-a-projekty/formulare/knizka-pro-prvnacka-prihlask

a-a-objednavka. Pokud zásilka bude fakturována knihovně, tak poštovní činí 0 Kč, pokud bude fakturována škole, tak poštovné činí 90 Kč.

Veškeré nové informace o průběhu projektu budou průběžně uveřejňovány na webu SKIP a rozesílány prostřednictvím konference Andersen. Knihovny do projektu přihlášené naléhavě žádáme, aby se do elektronické konference Andersen přihlásily a průběžně sledovaly novinky o projektu uveřejněné.

Zabráníme tak křížení a ztrátě informací.

Objednávky –https://www.skipcr.cz/akce-a-projekty/formulare/knizka-pro-prvnacka-prihlask

a-a-objednavka.

Více informací na –

https://www.skipcr.cz/akce-a-projekty/akce-skip/projekt-uz-jsem-ctenar-knizk

a-pro-prvnacka/

Mgr. Roman Giebisch, Ph.D.

Národní knihovna ČR

Klementinum 190

110 00   Praha 1

Tel: +420/221 663 333

email: roman.giebisch@nkp.cz

www.nkp.cz


Pro inspiraci Vám nabízíme ukázku nových stránek knihovny v Bříství. Paní knihovnice Jaroslava Nováková využila šablony pro web knihoven a zpřehlednila tak nejen služby nabízené v knihovně, kontakty, ale zároveň i  katalog fondu. https: (//knihovnabristvi.webk.cz/katalog/index.html)

BIBLIOWEB 2019

Absolutním vítězem 20. ročníku soutěže BIBLIOWEB 2019 se stala Městská knihovna Ústí nad Orlicí (https://www.knihovna-uo.cz/), která je současně vítězem kategorie knihoven v obcích od 10 001 do 20 000 obyvatel.

Vítězem kategorie knihoven v obcích do 10 tisíc obyvatel a specializovaných knihoven se stala Knihovna Jabok (https://knihovna.jabok.cz). Tato knihovna získala i ocenění za nejlepší bezbariérový web – Blind Friendly Web.

V kategorii knihoven v obcích nad 20 001 tisíc obyvatel si vítězství odnesla Městská knihovna Valašské Meziříčí (https://www.mekvalmez.cz/)

Letošní soutěže se zúčastnilo 41 knihoven. Slavnostní předání cen BIBLIOWEB 2019 se uskutečnilo 1. 4. 2019 ve 20:00 hod. na konferenci ISSS 2019 v Hradci Králové v paláci Aldis.

Podrobné výsledky hodnocení najdete na

https://www.skipcr.cz/akce-a-projekty/akce-skip/biblioweb/


Ochrana osobních údajů – příručka pro knihovny

Tato příručka si klade za cíl konkretizaci povinností vyplývajících knihovnám z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, známého též pod zkratkou GDPR (dále jen Nařízení). Příručka odráží stav problematiky k 7. 2. 2018. Postupně budou doplňovány další příklady a úpravy podle vývoje legislativy a získaných zkušeností. Více zde.


 Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2017-2020

Dne 23.11.2016 schválila vláda Koncepci rozvoje knihoven ČR na léta 2017-2020. Text Koncepce včetně podrobného plánu a harmonogramu její implementace a také hodnocení minulé koncepce najdete na webu Ústřední knihovnické rady zde.


Diskusní konference – Elektronické diskusní konference jsou určené zejména odborné knihovnické veřejnosti a jsou veřejné nebo neveřejné. Přehled konferencí najdete na webových stránkách Národní knihovny, kde se dozvíte o tématech jednotlivých konferencí a o způsobu přihlášení.