Kontakty

divnopisOddělení KARF (Katalogizace a regionální funkce)

Kateřina Bíglová, k.biglova@kmmb.cz, 721 407 488

            (vedoucí oddělení, výměnné soubory)

Petra Sulejová, sulejova@kmmb.cz, 606 175 884

           (katalogizace, akvizice pro region, MVS, statistika)

Dana Mincbergerová, mincbergerova@kmmb.cz, 326 328 256-7, linka 23

            (akvizice pro KMMB)

Magdalena Zachová, zachova@kmmb.cz, 326 328 256-7, linka 22

            (katalogizace, nákup periodik)

Jiřina Drábová

           (knihař)