Seznam kontaktů

       Seznam kontaktů

       Telefonní seznam

Úsek knihovny Jméno Email Telefon
Ředitelka knihovny Věra Kovaříková kovarikova@kmmb.cz 326 322 812
Ekonomické a provozní oddělení Andrea Kubelková kubelkova@kmmb.cz 326 321 218
Ekonomické a provozní oddělení Dagmar Horynová horynova@kmmb.cz 326 328 256
Katalogizace, akvizice a regionální fond Magda Zachová zachova@kmmb.cz 326 328 259
Katalogizace, akvizice a regionální fond Dana Mincbergerová mincbergerova@kmmb.cz 326 328 259
Katalogizace, akvizice a regionální fond Petra Táboříková taborikova@kmmb.cz 326 329 147; 606 175 884
Vedoucí katalogizace, akvizice a regionální fond Kateřina Bíglová k.biglova@kmmb.cz 326 329 147; 721 407 488
Katalogizace, akvizice a regionální fond Martina Botlíková botlikova@kmmb.cz 326 329 147; 721984613
Vedoucí oddělení služeb čtenářům Ing. Monika Havlasová havlasova@kmmb.cz 326 328 257
Půjčovna pro dospělé čtenáře dospele@kmmb.cz 326 329 434
Půjčovna pro děti a mládež detske@kmmb.cz 326 329 432
Pobočka SEVERNÍ MĚSTO (9.ZŠ “Pastelka”) habes@kmmb.cz 326 325 041
Meziknihovní výpůjční služba (MVS) Lucie Bičíková mvs@kmmb.cz