Březen – měsíc čtenářů

28.2.2024

Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR vyhlásil již v roce 2010 první ročník nové akce na podporu četby s názvem Březen – měsíc čtenářů. Navázal tak na známou aktivitu druhé poloviny 20. století s názvem Březen měsíc knihy a akci Březen měsíc internetu s významnou účastí knihoven.

V Březnu – měsíci čtenářů se do centra zájmu dostal čtenář, aktivní uživatel knihovny, i v tomto roce tedy vybereme a odměníme Čtenáře roku.

Pro naše čtenáře, ale také pro ostatní návštěvníky knihovny je připravena řada akcí. Pro děti připravujeme Hádankáře, Klub Knihovníček, a především Noc s Andersenem. V pobočce Severní Město se pro děti chystá Velikonoční soutěž a Klubík Pastelka. Pro dospělé připravujeme přednášky Český ráj – moje velká láska, Jak zlepšit paměť? Trénovat!, promítání dokumentárního filmu Caravaggiův stín, workshop Háčkované Velikonoce, divadelní představení Skandál kolem Josefa a venkovní prodej vyřazených knih. Věříme, že si z našeho programu vyberete. Bližší informace najdete v přehledu akcí. Těšíme se na Vás v knihovně!