Březen – měsíc čtenářů

17.2.2023

Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR vyhlásil již v roce 2010 první ročník nové akce na podporu četby s názvem Březen – měsíc čtenářů. Navázal tak na známou aktivitu druhé poloviny 20. století s názvem Březen měsíc knihy a akci Březen měsíc internetu s významnou účastí knihoven.

Téměř dva roky omezoval činnost knihoven koronavirus a s jeho dopadem na naše uživatele se budeme vyrovnávat delší dobu. Návrat čtenářů do knihoven je pozvolný a chceme využít i letošní kampaň Březen – měsíc čtenářů k propagaci činnosti knihovny mezi širokou veřejností a pozvání do knihovny našim věrným uživatelům, ale i uživatelům novým.

V Březnu – měsíci čtenářů se do centra zájmu dostal čtenář, aktivní uživatel knihovny, i v tomto roce tedy vybereme a odměníme Čtenáře roku.

Pro naše čtenáře, ale také pro ostatní návštěvníky knihovny je připravena řada akcí. Pro děti připravujeme Knižní ruletu, Klub Knihovníček a především Noc s Andersenem. Pro děti z ciziny proběhne ve spolupráci s Centrem na podporu integrace cizinců Seznámení s knihovnou. Pro dospělé připravujeme přednášky Alžběta Báthoryová a čachtické podzemí, Jak zlepšit paměť? Trénovat!, promítání dokumentárního filmu Napoleon – ve jménu umění a divadelní představení Vůně azalek na motivy románu Daphne du Maurier Mrtvá a živá. Pro dospělé a děti od 10 let s doprovodem připravujeme večer plný her Bitva o Bradavice v knihovně. Věříme, že si z našeho programu vyberete. Bližší informace najdete v přehledu akcí. Těšíme se na Vás v knihovně!