Detail akce

Esperanto

Datum 2. 10. 2018
Čas10:00
PřihláškaPřihlašovací formulář na Esperanto

Esperanto je nejrozšířenější mezinárodní, neutrální, umělý jazyk, jehož slovní zásoba pochází především ze západoevropských jazyků a jeho skladba a tvarosloví vykazují silný slovanský vliv.
Dorozumívat se esperantem je možno začít velmi rychle, což poskytuje ideální úvod do studia cizích jazyků. Vyučování esperanta je vhodným cvičením mysli a trénování paměti.
Kurz je zaměřen na dokonalé pochopení základů jazyka, zvládnutí základní slovní zásoby, tvorby vět, porozumění textu i mluvenému projevu. Lektorkou kurzu je dobrovolnice Jindřiška Drahotová.

Kapacita kurzu: 4 – 10 účastníků

Doba trvání kurzu: od 2. 10. 2018 do 18. 12. 2018 – úterý od 10 do 11,30 hodin

Místo konání kurzu: kurz se koná ve společenské místnosti Knihovny města Mladá Boleslav (V. Klementa 1229)

Přihlášení do kurzu: přihlášku odevzdejte v oddělení pro dospělé čtenáře v Knihovně města Mladá Boleslav nebo se přihlaste online

Cena kurzu: zdarma