Detail akce

Angličtina pro začátečníky

Datum 4. 10. 2021
Čas10:30
PřihláškaPřihlašovací formulář na Angličtina pro začátečníky
Cena1600 Kč

Kurz pořádá Knihovna města Mladá Boleslav ve spolupráci s Hampson LA s.r.o.  

Náplň kurzu

Kurz se zaměřuje na dokonalé pochopení základů jazyka a zvládnutí tvoření jednoduchých větných staveb, zvládnutí nezbytné slovní zásoby, porozumění snadnému textu a mluvenému projevu.

Kapacita kurzu

8-12 účastníků

Doba trvání kurzu

Od 4. 10. 2021 do 30. 5. 2022 (vždy pondělky od 10:30 do 11:30 hodin)

Ze závažných důvodů, např. nemoc lektora, mohou být termíny po domluvě s účastníky kurzu posunuty.

Místo konání kurzu

Kurz se koná ve společenské místnosti Knihovny města Mladá Boleslav (V. Klementa 1229).

Budou-li zavedena proticovidová opatření, kurz bude probíhat online prostřednictvím SKYPE.

Cena kurzu

1600 Kč. Platbu je možné provést hotově nebo platební kartou v půjčovně pro dospělé čtenáře, nebo převodem na účet knihovny 24527181/0100, variabilní symbol 01. Při platbě na účet knihovny uvádějte do poznámky jméno a příjmení účastníka kurzu.

Přihlášení do kurzu

Přihlášku odevzdejte v oddělení pro dospělé čtenáře v Knihovně města Mladá Boleslav nebo vyplňte online na www.kmmb.cz

Uzávěrka přihlášek

1. října 2021