Knihovna znovu otevřena od 3. 12. 2020

30.11.2020

Od 3. 12. 2020 je knihovna znovu otevřena svým čtenářům, včetně vstupu do volného výběru knih, samozřejmě za určitých hygienických podmínek. Při vstupu do půjčovny je potřeba použít dezinfekci na ruce, během návštěvy knihovny je nutné mít ústa a nos po celou dobu zakrytá rouškou a dodržovat od ostatních odstup 2 metry. Dezinfekce jsou čtenářům k dispozici u vstupu do budovy i u vstupu do půjčoven. Doporučujeme návštěvníkům knihovny, aby se snažili svůj pobyt v knihovně omezit na 15-20 minut z důvodu zamezení šíření nákazy koronavirem. Vstup do půjčoven je omezen na 10 návštěvníků v jednom okamžiku. V čítárně je omezen počet míst k sezení tak, aby byl dodržen dvoumetrový odstup, v půjčovně pro děti není možné využívat herní prvky. V sobotu bude až do konce roku zavřeno, v ostatní dny bude knihovna otevřena v běžné provozní době.

K vráceným knihám je potřeba se i nadále chovat jako k potencionálnímu zdroji nákazy, proto jsou i nadále umisťovány na 2 dny do karantény a až poté jsou k dispozici dalším čtenářům.

Systém vybírání poplatků za rezervace dokumentů a poplatků z prodlení bude opět nastaven od 7. 12. 2020.