Opatření proti šíření koronaviru a změna provozní doby od 14. 10. do 31. 10. 2020

14.10.2020

Vážení čtenáři a návštěvníci Knihovny města Mladá Boleslav,

PROSÍME VÁS O DODRŽOVÁNÍ TĚCHTO OPATŘENÍ:

  • do knihovny je povolen vstup pouze s rouškou nebo jiným krytím dýchacích cest (pokud potřebujete kašlat nebo kýchat, zakrývejte si ústa paží)
  • každý návštěvník knihovny je povinen použít dezinfekci na ruce, která je k dispozici v recepci a u všech vstupů do půjčoven
  • prosíme o dodržování rozestupů 2 metry v prostorách knihovny i při stání u výpůjčního pultu
  • pobyt v knihovně omezte na dobu nezbytně nutnou
  • práce na PC je umožněna pouze po předchozí dezinfekci rukou na dobu 15 minut
  • necítíte-li se zdravotně v pořádku, zvažte fyzickou návštěvu knihovny, kontaktujte nás telefonicky nebo e-mailem, výpůjčky vám prodloužíme
  • žádáme uživatele, kteří jsou v karanténě, aby nevraceli ani neposílali přes třetí osoby do knihovny i biblioschránky vrátit vypůjčené dokumenty a kontaktovali nás telefonicky nebo e-mailem (výpůjčky na požádání prodloužíme)

Pracovníci knihovny pravidelně dodržují hygienická opatření stanovená Ministerstvem zdravotnictví ČR. Respektujte, prosím, hygienická a organizační opatření.

PROVOZNÍ DOBA OD 14.10. DO 31. 10. 2020:

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota
Čítárna tisku-vestibul 8 – 18 8 – 18 7,30 – 16 8 – 18 8 – 18 zavřeno
Půjčovna pro dospělé 8 – 18 8 – 18 13 – 16 8 – 18 8 – 18 zavřeno
Půjčovna pro děti 12 -17 8 – 17 13 – 16 12 – 18 12 – 17 zavřeno
Pobočka Severní Město 13 – 17 9 – 12 a 13 – 18 13 – 16 9 – 12 a 13 – 17 9 – 14 zavřeno

Opatření se mohou změnit s ohledem na aktuální vývoj situace. Prosíme vás proto, abyste pravidelně sledovali naše www stránky.

Společně to zvládneme!