Kamerová lupa nejen pro lidi se zrakovým postižením

13.8.2020

Knihovna města Mladá Boleslav pořídila pro potřeby svých čtenářů stolní kamerovou lupu. Lupa je vhodná nejen pro lidi se zrakovým postižením, ale i pro seniory, kterým velice usnadní čtení menšího textu např. novin a časopisů.

Kamera lupy snímá předlohu na pohyblivém čtecím stolku a její zvětšený obraz promítá na monitoru . Silně slabozraký uživatel tak může s textem či grafikou v tištěné nebo psané podobě běžně pracovat (číst knihy, prohlížet mapy), a to při zvětšení, které je běžnými optickými pomůckami nedosažitelné. Čtení usnadňují také další funkce, jako kontrastní barevné zobrazení, vodicí linky či režim náhledu. Lupa je vybavena také hlasovým výstupem, který převede tištěný text do hlasové podoby.

Kamerová lupa je umístěna v čítárně oddělení pro dospělé čtenáře. Lupu mohou využít ke čtení novin, časopisů, knih, i ke čtení vlastních písemností nejen čtenáři knihovny, ale i návštěvníci bez registrace.

Kamerová lupa byla pořízena za finanční podpory Ministerstva kultury ČR.