Elektronická knihovna

Online databáze

JIB – Jednotná informační brána. Z jednoho místa vyhledáváte v českých i zahraničních zdrojích (katalozích).

CASLIN – Souborný katalog ČR – soustřeďuje údaje o dokumentech ve fondech českých knihoven. Obsahuje cca 3 miliony záznamů českých i zahraničních knih, novin, časopisů i speciálních dokumentů.

SKAT – Souborný  katalog knihoven se systémem LANius a CLAVIUS

GOOGLE Books – Prohledávejte nejnovější index světové literatury. Můžete si zdarma prohlédnout nebo přečíst miliony skvělých knih.

GOOGLE Scholar – Vyhledává články publikované akademickými nakladateli, přetisky pocházející ze sbírek a univerzit a články zveřejněné na různých místech webu. Odkazuje na dokumenty zaznamenané ve významných databázových centrech, indexuje volně přístupné archivy s garantovaným obsahem.

ČNB – Česká národní bibliografie obsahuje záznamy dokumentů vydaných na území České republiky

BLUENOMICS – Komponovaná databáze z oficiálních zdrojů jako je Eurostat, Worldbank, OECD a dalších čerpá ze 150 milionů časových řad a nabízí globální pohledy v mezinárodním srovnání. Obsahuje statistické informace zahrnující data z oblasti demografie, životního prostředí, energetiky, vzdělání a či trhu práce zemí celého světa. Převážná část dat je volně dostupná.

Licencované přístupy do plnotextových databází

z počítačových stanic v knihovně zdarma

ANOPRESS – plné texty článků z novin a časopisů; rozhlasové a televizní reportáže

ASPI – právní informace

PressReader – přístup k plnému obsahu k téměř 6000 novinových titulů a magazínů ze 100 zemí světa, celkem v 60 jazycích včetně češtiny. Aktuální vydání najdete v den jejich vydání, a to zpravidla již od brzkých ranních hodin. Stáhnete-li si na své mobilní zařízení aplikaci PressReader, zajdete do knihovny a stáhnete si Vámi vybrané tituly na své zařízení, můžete číst oblíbené tituly také offline. Dokonce je možné tituly stahovat i mimo wifi síť knihovny – vždy sedm dnů po její návštěvě.

Elektronické knihy

Registrovaný čtenář si může zdarma půjčovat e-knihy ze současné produkce českých nakladatelů online. Propojením s portálem eReading.cz jsou k zapůjčení stovky titulů e-knih včetně novinek a bestselerů od Stoletého staříka a Analfabetky od J. Jonassona až po Gertu Schnirch od Kateřiny Tučkové. E-knihy jsou dostupné z katalogu knihovny.