Aktuality

 Týden knihoven 2018

Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR pořádá již 22. ročník celostátní akce na podporu četby a knihoven.  Knihovny mohou své akce registrovat zde:

https://www.skipcr.cz/akce-a-projekty/formulare/dotaznik-k-ucasti-knihovny-v-tydnu-knihoven-2018


Ochrana osobních údajů – příručka pro knihovny

Tato příručka si klade za cíl konkretizaci povinností vyplývajících knihovnám z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, známého též pod zkratkou GDPR (dále jen Nařízení). Příručka odráží stav problematiky k 7. 2. 2018. Postupně budou doplňovány další příklady a úpravy podle vývoje legislativy a získaných zkušeností. Více zde.


Březen – měsíc čtenářů 2018

K akci BMČ se svými aktivitami každoročně hlásí více než 400 aktivních veřejných knihoven z celého Česka! Svaz knihovníků a informačních pracovníků vyhlašuje v roce 2018 již devátý ročník celostátní akce na podporu čtenářské gramotnosti. Více najdete zde.


Biblioweb 2018

SKIP vyhlašuje 19. ročník soutěže o nejlepší webové stránky BIBLIOWEB 2018. Nechte si posoudit své webové stránky.

Knihovny vyjádří zájem o účast v soutěži vyplněním přihlášky na http://www.skipcr.cz/akce-a-projekty/formulare/biblioweb-2018 Součástí přihlášky je i písemná koncepce webu.

Přihlášky do 28. února 2018: http://www.skipcr.cz/akce-a-projekty/akce-skip/biblioweb

Porota stránky vyhodnotí ve dnech od 12.3.2018 do 25.3.2018.

Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže proběhne na konferenci ISSS 2018 (Internet ve státní správě a samosprávě) v Hradci Králové dne 9. dubna 2018, kde budou také předány ceny soutěže o nejlepší internetovou stránku obce „Zlatý erb“ a ocenění „Český zavináč“.

 Podrobná pravidla soutěže a informace o minulých ročnících najdete na http://www.skipcr.cz/akce-a-projekty/akce-skip/biblioweb


Ocenění SKIP: Knihovna roku 2017

Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR vyhlásil již poosmé soutěž o nejlepší Městskou knihovnu roku 2017. Záštitu nad soutěží převzal Svaz měst a obcí ČR. Cílem soutěže je ocenit nejlepší české knihovny, které jsou provozovány či zřizovány městy a motivovat je k rozšíření a zkvalitnění veřejných knihovnických a informačních služeb. Bližší informace zde.


Čtenář roku 2017 – výherce ve Středočeském kraji

V roce 2017 byla ze všech nominací vylosována nominace Městské knihovny Rožmitál pod Třemšínem. Čtenářem roku 2017 neboli Čtenářkou babičkou se tak stala Jitka Hůlková (roč. 1944). Nejenže si paní Hůlková za loňský rok vypůjčila největší množství knih, ale pravidelně se zúčastňuje kulturních a vzdělávacích akcí, které knihovna pořádá. Zároveň též studuje Virtuální univerzitu 3. věku.

V rámci Března měsíce čtenářů byl paní Hůlkové z rukou místostarosty města předán čtenářský dekret a malá pozornost. Od Středočeského SKIPu dále paní Hůlková obdržela poukaz na nákup knih v síti Kanzelsberger v hodnotě 500 Kč. Gratulujeme!


Čtenář roku 2017 – výherce v Knihovně města Mladá Boleslav

Březen je již tradičně spojován s knihami, četbou a čtenářstvím. Knihovna města Mladá Boleslav se každoročně připojuje k celostátní akci Březen – měsíc čtenářů řadou akcí pro děti i dospělé a oceňuje také své nejlepší čtenáře.

Letos vyhlásila knihovna nejlepší čtenářskou babičku. Stala se jí paní Věra Hrnčířová. Služby knihovny využívá pravidelně a velmi ráda čte historické romány. Velmi si oblíbila především romány Vlastimila Vondrušky, které mají spád a věnují se české historii, čímž jsou českým čtenářům velmi blízké. Má ráda i dobré detektivky, které aktivují logické myšlení.

Knihovnu navštěvuje paní Hrnčířová nejen sama, ale především se svými vnoučaty Klárkou a Matějem a společně vybírají knížky. V loňském roce si paní Hrnčířová vypůjčila 91 knih, Matěj 33 knih a Klárka 41 knih. Klárka chodí ještě do školky, sama si nečte, ale má velmi ráda pohádky o princeznách, které jí čte babička a maminka. Matěj chodí do 2. třídy, rád poslouchá, když mu čte babička nebo rodiče, ale už si čte také sám. Nejraději má dobrodružné příběhy. Paní Hrnčířová vede svá vnoučata k lásce ke knížkám a ke čtení. Přejeme naší Čtenářce roku, aby v knihovně vždy našla pěkné knížky, které potěší ji i její vnoučátka.

 

 


 Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2017-2020

Dne 23.11.2016 schválila vláda Koncepci rozvoje knihoven ČR na léta 2017-2020. Text Koncepce včetně podrobného plánu a harmonogramu její implementace a také hodnocení minulé koncepce najdete na webu Ústřední knihovnické rady zde.


Středočeský Kramerius 2016

Ve čtvrtek 6. října se konal již 5. ročník ocenění Středočeský Kramerius. Tento titul získali čtyři dobrovolné knihovnice a jeden dobrovolný knihovník z pěti regionů Středočeského kraje, na které je kraj rozdělen za účelem poskytování podpory v rámci programu regionálních funkcí knihoven. Slavnostní vyhlášení a předání cen proběhlo ve čtvrtek 6. října 2016 od 10 hodin ve Středočeské vědecké knihovně v Kladně.

Vítězi soutěže se stali a ocenění Středočeský Kramerius si plně zaslouží paní Lucie Hašková z Obecní knihovny Hradištko, paní Jitka Šachlová z Obecní knihovny Čestlice, paní Marie Lebdušková z Obecní knihovny Křinec, za kterou přebral ocenění její syn, paní Pavlína Pacholíková z Místní lidové knihovny Plchov a pan Josef Wolf z Obecní knihovny Sojovice. GRATULUJEME!

Středočeská vědecká knihovna v Kladně. Středočeský Kramerius 2016 〈online〉. Mgr. Petra Rašková. Středočeská vědecká knihovna v Kladně 7.10.2016 〈cit. 11.10.2016〉. Dostupné z http://www.svkkl.cz/


Diskusní konference – Elektronické diskusní konference jsou určené zejména odborné knihovnické veřejnosti a jsou veřejné nebo neveřejné. Přehled konferencí najdete na webových stránkách Národní knihovny, kde se dozvíte o tématech jednotlivých konferencí a o způsobu přihlášení.


Bulletin z našich knihoven Mezi námi