Aktuality

BIBLIOWEB 2019

SKIP vyhlašuje jubilejní 20. ročník soutěže o nejlepší webové stránky knihoven

Přihlášky zašlete do 28. února 2019. Porota stránky vyhodnotí ve dnech od  4. 3. 2019 do 15. 3. 2019.

Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže proběhne na konferenci ISSS 2019 (Internet ve státní správě a samosprávě) v Hradci Králové dne 1. dubna 2019, kde budou také předány ceny soutěže o nejlepší internetovou stránku obce „Zlatý erb“ a ocenění „Český zavináč“.

Podrobná pravidla soutěže a informace o minulých ročnících najdete na https://www.skipcr.cz/akce-a-projekty/akce-skip/biblioweb/


Ochrana osobních údajů – příručka pro knihovny

Tato příručka si klade za cíl konkretizaci povinností vyplývajících knihovnám z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, známého též pod zkratkou GDPR (dále jen Nařízení). Příručka odráží stav problematiky k 7. 2. 2018. Postupně budou doplňovány další příklady a úpravy podle vývoje legislativy a získaných zkušeností. Více zde.


  Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2017-2020

Dne 23.11.2016 schválila vláda Koncepci rozvoje knihoven ČR na léta 2017-2020. Text Koncepce včetně podrobného plánu a harmonogramu její implementace a také hodnocení minulé koncepce najdete na webu Ústřední knihovnické rady zde.


Diskusní konference – Elektronické diskusní konference jsou určené zejména odborné knihovnické veřejnosti a jsou veřejné nebo neveřejné. Přehled konferencí najdete na webových stránkách Národní knihovny, kde se dozvíte o tématech jednotlivých konferencí a o způsobu přihlášení.


Bulletin z našich knihoven Mezi námi