Domovská stránka knihovny bod

Knihovna města Mladá Boleslav


Navigace

Služby pro knihovny regionu

Knihovna města Mladá Boleslav plní od 1.1.2006 v souladu s Koncepcí podpory knihoven (dokument "pdf", velikost 356 kB) z rozpočtu Středočeského kraje funkci pověřené knihovny pro 139 neprofesionálních a 19 profesionálních knihoven bývalých regionů Lysá nad Labem, Mělníka, Mladá Boleslav a Praha východ

Regionální funkce zajišťuje Knihovna města Mladá Boleslav - oddělení veřejných knihoven a statistiky na základě Zákona 257/2001 Sb. o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon) a smlouvy uzavřené Středočeskou vědeckou knihovnou Kladno s Knihovnou města Mladé Boleslavi ve smyslu §2, §11 a §15 uvedeného zákona.

Poskytované služby v rámci výkonu RF:

1. Poradenská a konzultační činnost, plánovací a rozborová činnost (včetně sběru statistických dat a zpracování výkazů),pomoc při přípravě grantových projektů
poskytování odborných konzultací, rad a referencí ze všech oblastí knihovnické činnosti pracovníkům profesionálních a neprofesionálních knihoven a jejich zřizovatelům

2. Vzdělávání knihovníků, semináře a porady ve spolupráci s Středočeskou vědeckou knihovnou v Kladně
zajištění celoživotního vzdělávání pracovníků profesionálních a neprofesionálních knihoven formou porad, seminářů a přednášek

3. Nákup (akvizice), zpracování výměnného fondu Středočeského kraje
akvizice, katalogizace, technická úprava knih a časopisů, jejich uložení a správa

4. Práce s výměnným fondem Středočeského kraje (cirkulace a distribuce výměnných souborů)
tvorba výměnných souborů, distribuce do obsluhované knihovny, evidence knih ve výměnných souborech a činnosti spojené s návratem knih


Knihovna města Mladá Boleslav © 2008