Pravidla pro užívání elektronických čteček

Příloha č. 3. Knihovního řádu Knihovny města Mladá Boleslav

 • Čtečky elektronických knih (dále jen čtečky) jsou určeny k absenčnímu půjčování.
 • Čtečky si mohou půjčovat pouze registrovaní čtenáři starší 15 let, kteří jsou v knihovně registrování nejméně 1 rok a nemají vůči knihovně žádné závazky.
 • Absenční výpůjčka čtečky (sada obsahuje čtečku, USB kabel, kožené pouzdro, návod a nabíjecí šňůru) je čtenáři umožněna na základě smlouvy.
 • Výpůjční lhůta je 30 dnů, při pozdním vrácení zaplatí čtenář sankční poplatek z prodlení 20,-Kč za každý den, o který byla překročena stanovená výpůjční doba.
 • Za případné neoprávněné využití autorsky chráněného díla odpovídá čtenář.
 • Čtenáři je zakázáno měnit nastavení čtečky.
 • Čtenář je povinen chránit čtečku před poškozením, ztrátou či odcizením.
 • V případě poškození je čtenář povinen v souladu se smlouvou zajistit na vlastní náklady opravu čtečky, v případě trvalého poškození či ztráty je povinen uhradit pořizovací cenu čtečky.
 • Čtenář není oprávněn půjčovat čtečku třetím osobám.
 • Čtečku si může čtenář vypůjčit v oddělení pro dospělé čtenáře v hl. budově knihovny (V. Klementa 1229), kde je povinen ji po uplynutí výpůjční lhůty také vrátit.
 • Čtečku není možné vracet do biblioboxu.

  S3700002