Pravidla pro užívání biblioboxu

Příloha č. 2. Knihovního řádu Knihovny města Mladá Boleslav

 • Bibliobox slouží k vracení knihovních jednotek v době uzavření knihovny, tzn. mimo provozní dobu knihovny.
 • Funkce vracení knih pomocí biblioboxu je založena na důvěře mezi knihovníkem a uživatelem. Uživatel neobdrží potvrzení o vrácení.
 • Knihovna se zavazuje knihovní jednotky vyzvednuté z biblioboxu odepsat uživateli z jeho čtenářského konta do 10h. následujícího pracovního dne.
 • Pokud jsou při vrácení knihovní jednotky vygenerovány sankční poplatky zůstávají načteny ve čtenářském kontě a uživatel je uhradí při osobní návštěvě knihovny.
 • Knihovní jednotky, které byly oproti stavu při půjčování jakýmkoli způsobem poškozeny, knihovna ze čtenářského konta neodepíše.
 • Uživatel si může provedenou transakci ověřit prostřednictvím svého čtenářského konta nebo se může informovat telefonicky či e-mailem.
 • Knihy zapůjčené prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby se vrací pouze při osobní návštěvě v knihovně

   

  S3700029