Ústřední budova knihovny – čítárna denního tisku

23.6.2016