Detail akce

Současná polská literatura

Datum 17. 1. 2018
Čas10:00
Akce - výchozí náhledový obrázek - Knihovna města Mladá Boleslav

Přednáška představí významné polské autory a tituly uplynulých let se zaměřením na vydání v českých překladech. V průběhu celé přednášky bude prostor pro dotazy.

Lektor: Mgr. Michala Benešová, Ph.D., absolvovala polonistiku a bohemistiku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, od roku 2011 působí na Katedře středoevropských studií FF UK. Odborně se věnuje dějinám polské literatury, zaměřuje se především na polskou literaturu meziválečného období, současnou polskou literaturu, na fenomén polské literární reportáže či na reflexi židovské kulturní tradice v polské literatuře 20. století. Druhou oblastí jejího zájmu je problematika polsko-českého překladu, jemuž se věnuje i jako aktivní překladatelka. Aktuálně se podílí na projektech Formování a vývoj národních identit ve středoevropském prostoru v 19. a 20. století a na projektu Centra pro výzkum kolektivní paměti. (zdroj: https://kses.ff.cuni.cz/cs/katedra/vyucujici/michala-benesova/)

Předpokládaný závěr přednášky je ve 13 hodin.

Akce se uskuteční ve spolupráci s Krajským knihovnickým centrem Středočeské vědecké knihovny v Kladně v rámci výkonu regionálních funkcí ve Středočeském kraji.

Vstup je zdarma