Začalo pasování prvňáčků na rytíře Řádu čtenářů

21.5.2018

21.5. ráno začalo pasování prvňáčků na rytíře Řádu čtenářů. Tohoto slavnostního rituálu se první den zúčastnilo šest prvních tříd. Nejmladší školáci byli přivítáni ve světě příběhů a fantazie a pasováni na rytíře Řádu čtenářů. První den děti pasovala náměstkyně primátora Zdeňka Veškrnová, pro tento den královna Zdeňka, a knihovnice, pro tento den dvorní dámy Blanka a Helena.

Před samotným pasováním děti přečtením krátké věty prokázaly, že se během prvního roku ve škole naučily číst. Poté byly děti “pohádkovým” mečem pasovány na rytíře Řádu čtenářů – rytíře krásného slova. Děti dostaly čtenářský průkaz do knihovny a placku „Už jsem čtenář“, vydanou speciálně k tomuto účelu.

22.5. pokračujeme v dětském oddělení v hlavní budově knihovny.