Pasování prvňáčků na rytíře Řádu čtenářů

30.5.2017

Na konci první třídy už děti zvládají nejen všechna písmenka v abecedě, ale také samostatné čtení. Otevírá se jim ten úžasný svět ukrytý na stránkách knih a otevírá se jim i naše knihovna. Prvňáčci všech mladoboleslavských škol byli ve dnech 22.5. – 29.5. slavnostně pasováni na rytíře Řádu čtenářů. Postupně bylo pasováno 630 prvňáčků. Děti nejprve prokázaly přečtením krátké věty, že se číst skutečně naučily, a poté je král pasoval na rytíře Řádu čtenářů. Každý prvňáček si odnesl průkaz do knihovny, komiks o Mladé Boleslavi a placku se špendlíkem „Už jsem čtenář“. Děkujeme náměstkům primátora Ing. Jiřímu Bouškovi a Mgr. Michalu Kopalovi a také vedoucímu OŠKTv Mgr. Václavu Kalátovi, kteří se na jedno dopoledne stali králi a společně s námi přivítali děti ve světě knih, fantazie a čtení.